Szkolenia otwarte - ochrona środowiska

Lista szkoleń otwartych organizowanych przez EkoDialog

16 września 2013 r. Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym – najnowsze zmiany rozporządzenia

Warszawa Wykładowca: Dr Joanna Sztyber
4 lipca 2013 r. Jak skutecznie zaskarżyć decyzję środowiskową

Warszawa
27 czerwca 2013 r. Dobra karta informacyjna przedsięwzięcia i raport OOŚ kluczem do efektywnej oceny oddziaływania na środowisko i realizacji inwestycji

Warszawa
27 czerwca 2013 r. Nowa Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. – omówienie istotnych zmian w gospodarce odpadami i ich znaczenie dla przedsiębiorców

Warszawa
4 czerwca 2013 r. Ochrona płazów przy inwestycjach drogowych w fazach planowania, realizacji i eksploatacji inwestycji – wyjazd terenowy

Warszawa, Mińsk Mazowiecki
22 kwietnia 2013 r. Planowanie przestrzenne dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – procedura administracyjna, ochrona przyrody i środowiska

Warszawa
5-6 lutego 2013 r. Wdrożenie dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych – IED. Powiązanie z rozporządzeniem 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP)

Warszawa
16 listopada 2012 r. Nowe prawo odpadowe w świetle decyzji Parlamentu RP

Warszawa
24 października 2012 r. Przetargi w gospodarce odpadami w ramach „Rewolucji Śmieciowej”

Warszawa
4 października 2012 r. Skuteczne przygotowanie i realizacja inwestycji na obszarach Natura 2000

Warszawa