< Powrót do listy szkoleń

Nowe prawo odpadowe w świetle decyzji Parlamentu RP

Warszawa
16 listopada 2012 r.,
10.00-16.00
460 zł netto
(+23% VAT) za osobę

Ostatni etap prac parlamentarnych nad projektem Ustawy o odpadach wyłonił już ostateczny kształt przepisów, które skierowane są do wszystkich podmiotów wytwarzających i gospodarujących odpadami.

Akt na przełomie 2012/2013 uchyli dotychczas obowiązującą ustawę o odpadach z 2001 roku i wprowadzi istotne zmiany w obowiązujących przepisach.

Nowa Ustawa uchyla dotychczas wydane wszystkie decyzje administracyjne, dając przedsiębiorcom i organom administracji publicznej tylko 24 miesiące na zmianę wydanych zezwoleń. Ponadto, zlikwidowane zostaną procesy R14, R15, nie będzie zezwoleń na transport, zmianie ulegnie całkowicie system prowadzenia ewidencji odpadów.

Cel szkolenia

Przedstawienie zmian, które wejdą w życie wraz z nową Ustawą o odpadach.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które zajmują się sprawami dotyczącymi gospodarowania odpadami zarówno w firmie, jak i na szczeblu administracyjnym.


Program szkolenia

 1. Postanowienia dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów: definicje, obowiązki państw i podmiotów gospodarczych, nowa lista procesów R i D, odpowiedzialność finansowa za gospodarowanie odpadami, utrata statusu odpadów, produkty uboczne.
 2. Wyniki prac Parlamentu RP nad Ustawą o odpadach:
  • ogólne zasady gospodarowania odpadami po uchyleniu Ustawy z 2001 roku,
  • nowe definicje w gospodarce odpadami – odpady, odzysk, recykling, przygotowanie do ponownego użycia, utrata statusu odpadów, produkt uboczny, dealer odpadów, broker odpadów itp.,
  • gospodarowanie poszczególnymi rodzajami odpadów,
  • rejestr podmiotów gospodarujących odpadami, prowadzony przez marszałków województw,
  • sprawozdawczość i baza danych o odpadach.
 3. Konsekwencje uchylenia decyzji administracyjnych na zbieranie, transport, odzysk i recykling odpadów – terminy, zakres.
 4. Charakterystyka nowych wymagań dla wniosków o uzyskanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami.
 5. Charakterystyka procesów podlegających obowiązkowemu uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 6. Podstawowe zmiany prawne związanie z koniecznością wprowadzenia nowych aktów wykonawczych do ustawy.
 7. Obciążenia finansowe dla przedsiębiorców – opłaty skarbowe, kary, opłaty za prowadzenie rejestrów.
 8. Najczęstsze problemy związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych na gospodarowanie odpadami.

Warszawa

Sala w dogodnej lokalizacji (szczegółowe informacje o miejscu szkolenia otrzymają Państwo na kilka dni przed szkoleniem)

16 listopada 2012 r.,
10.00-16.00

460 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Nowe prawo odpadowe w świetle decyzji Parlamentu RP

Termin: 16 listopada 2012 r., godz. 10.00-16.00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.