Szkolenia otwarte - ochrona środowiska

Lista szkoleń otwartych organizowanych przez EkoDialog

16 grudnia 2019 r. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – najnowsze zmiany

Warszawa Wykładowca: Jolanta Kochanowska- Radca Prawny
11 grudnia 2019 r. Przepisy ustawy PRAWO WODNE z dnia 20 lipca 2017 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian

Warszawa Wykładowca: Lucyna Osuch-Chacińska
16 maja 2018 r. Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz kwestii klimatu i bioróżnorodności w OOŚ

Warszawa Wykładowca: Dr Joanna Sztyber
11 maja 2018 r. Przepisy Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku

Warszawa Wykładowca: Lucyna Osuch-Chacińska
4 października 2017 r. Nowelizacja Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 1 czerwca 2017 r.

Warszawa
26 października 2015 r. Nowa procedura wydawania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych za wycinkę bez zezwolenia na podstawie Ustawy o ochronie przyrody

Warszawa
16 marca 2016 r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla farm wiatrowych

Warszawa
9 marca 2016 r. Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji środowiskowej – aktualne orzecznictwo sądowo-administracyjne

Warszawa
5 listopada 2015 r. Nowe regulacje dotyczące ochrony krajobrazu w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Warszawa
10 lipca 2015 r. Weryfikacja raportów o oddziaływaniu planowanych inwestycji drogowych w aspekcie oddziaływań na płazy

Warszawa