< Powrót do listy szkoleń

Nowa procedura wydawania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych za wycinkę bez zezwolenia na podstawie Ustawy o ochronie przyrody

Warszawa
26 października 2015 r.,
10:00-16.00
640 zł netto
(+23% VAT) za osobę

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie 28 sierpnia 2015 r., jest największą nowelizacją przepisów dotyczących procedury usuwania drzew i krzewów, która weszła w życie w czasie ponad 11 lat obowiązywania ustawy o ochronie przyrody

Zmianie praktycznie uległ każdy element procedury – zakres wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów, kompetencje organów, zakres zezwolenia, przesłanki zwalniające z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, zasady uiszczania oraz zwolnienia z opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz zasady wymierzania kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia. Ponadto przepisy określiły powiązanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z decyzjami uzyskiwanymi w  toku procesu inwestycyjnego.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników ze zmianami w Ustawie o ochronie przyrody w kwestii wycinki drzew i krzewów.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla organów właściwych do wydawania pozwoleń na wycinkę, m. in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, czy konserwatorów zabytków.

Szkolenie będzie przydatne również dla przedsiębiorców i inwestorów, którzy w planowanej inwestycji będą starać się o pozwolenie na wycięcie drzewa.


Program szkolenia

 1. Odstępstwo od obowiązku uzyskania zezwolenia.
 2. Właściwość organów:
  • wydających zezwolenie,
  • nakładających kary.
 3. Wymogi dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia:
  • wynikające z Ustawy o ochronie przyrody,
  • wynikające z KPA
   • wymogi ogólne,
   • wymogi dotyczące pełnomocnictwa.
 4. Procedura usuwania braków formalnych wniosku:
  • odróżnianie braków formalnych od merytorycznych,
  • terminy w procedurze usuwania braków formalnych wniosku.
 5. Postępowanie dowodowe:
  • środki dowodowe,
  • terminy w postępowaniu dowodowym,
  • uzupełnianie braków merytorycznych.
 6. Elementy niezbędnego zezwolenia:
  • elementy wymagane Ustawą o ochronie przyrody, w tym:
   • naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów,
   • terminy dotyczące opłat za usuwanie drzew i krzewów,
   • niepobieranie opłat za usuwanie drzew i krzewów,
  • elementy wymagane według KPA.
 7. Decyzja nakładająca karę pieniężną za usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia:
  • wymogi wynikające z ustawy o ochronie przyrody:
   • przesłanki do wydania decyzji nakładającej karę,
   • naliczanie kar,
   • terminy dotyczące kar,
  • wymogi wynikające z KPA.
 8. Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów i nakładającej administracyjną karę pieniężną – zarys.
 9. Omówienie sposobów rozwiązywania problemów najczęściej występujących w praktyce.
 10. Konsekwencje zmian przepisów – przepisy wprowadzające/przejściowe.

Warszawa

Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, samo centrum miasta (Plac Zawiszy), ok. 600 metrów od Dworca Centralnego

26 października 2015 r.,
10:00-16.00

640 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Nowa procedura wydawania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych za wycinkę bez zezwolenia na podstawie Ustawy o ochronie przyrody

Termin: 26 października 2015 r., godz. 10:00-16.00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.