Aktualności

2 czerwca 2020

Walka z wiatrakami

Farmy wiatrowe powoli wpisują się w krajobraz Polski. Zlokalizowane są one głównie w północnej części kraju. Według portalu wysokie napięcie najwięcej elektrowni…

Czytaj dalej

18 maja 2020

Podstawy ochrony przed suszą

Dzień niezapominajki zapoczątkowany został przez Andrzeja Zalewskiego w 2002 roku. Odbywa się 15 maja i ma na celu promowanie niezapominania. Należy więc pamiętać o ważnych wydarzeniach,…

Czytaj dalej

12 maja 2020

Hierarchia postępowania z odpadami

Ilość produkowanych odpadów wzrasta, zbyt wolno spada natomiast ilość odpadów zmieszanych. Według ustawy o odpadach hierarchia postepowania z odpadami obejmuje: zapobieganie powstawaniu…

Czytaj dalej

14 kwietnia 2020

Postępowanie z odpadami w obliczu COVID-19

Ministerstwo klimatu opublikowało zalecenia dotyczące postępowania z odpadami będącymi zużytymi środkami ochrony indywidualnej lub produkowanymi przez osoby, co do których istnieje podejrzenie zarażenia wirusem…

Czytaj dalej