Mała retencja

14 lipca 2020 Działania retencyjne obejmują nie tylko ochronę przed suszą, ale również przed nadmiarem wody. Spowalniają one bowiem odpływ wód, co skutkuje zwiększeniem jej dostępności w okresach niedoborów. Z drugiej strony zaś zmniejszają ilość wody odprowadzanej bezpośrednio do rzek co redukuje wysokość ewentualnej fali wezbraniowej.

Łąki kwietne

Są to bogate florystycznie zbiorowiska roślinne, które mogą zastąpić trawniki. Gatunki roślin są dobierane w zależności od żyzności gleby. Rośliny łąk kwietnych mają rozbudowany system korzeniowy, który pozwala im przetrwać suszę, bez dodatkowego nawadniania. Są również schronieniem dla wielu gatunków drobnych ssaków, płazów, gadów i ptaków oraz owadów. Ponadto pochłaniają pyły i zanieczyszczenia powietrza.

Zakładamy łąkę kwietną

Dosiewanie roślin do istniejącego trawnika nie jest najlepszą metodą, bowiem rosnąca trawa może zagłuszyć dosiane gatunki. Najlepiej jest usunąć wierzchnią warstwę gleby wraz z darnią i chwastami oraz ją spulchnić. Na tak przygotowanym podłożu wysiewamy nasiona rzutowo, dociskając je następnie do podłoża. Ziemia powinna być stale wilgotna w pierwszej fazie wzrostu, by rośliny dobrze się rozwijały. Koszenie odbywa się dopiero po przekwitnieniu kwiatów i wydaniu przez nie nasion. Do roślin, które można spotkać na kwietnych łąkach należą: chaber, żmijowiec, krwawnik, dziewanna, rumian, szałwia, koniczyna, wyka, kostrzewa, wierzchlina, mak, rumianek oraz wiele innych (Wody Polskie).

Moja woda

Jest to program mający na celu ochronę zasobów wody poprzez retencjonowanie wody opadowej i roztopowej na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych. Budżet na realizację programu wynosi do 100 mln. zł  do wykorzystania w latach 2020-2024. Nabór wniosków prowadzi WFOŚiGW w trybie ciągłym. Koszty kwalifikowane obejmują zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji takich jak: przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien do zbiornika, instalacje rozsączające, zbiorniki retencyjne nadziemne, lub podziemne, otwarte lub zamknięte, szczelne lub infiltracyjne, instalacje nawadniające lub wykorzystujące w inny sposób zatrzymaną wodę. Dofinansowanie jest w formie dotacji obejmującej nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 5 tyś. zł na jedno przedsięwzięcie.

Budujemy oczko wodne

Zalecana wielkość to przynajmniej 10 m2, zaś głębokość powyżej 40 cm. W mniejszych oczkach woda szybko się nagrzewa i jest słabo natleniona co prowadzi do masowego rozwoju glonów. Oczko wodne powinno przynajmniej w 2/3 być nasłonecznione, z drugiej strony jednakże osłonięte od południowego słońca. Najlepiej jest umieścić je oddalone od dużych drzew, które mogłyby zrzucać do niego liście. Jedną z ważniejszych rzeczy przy budowie jest uszczelnienie dna. Najpopularniejsze i najprostsze metody obejmują wyłożenie go folią PVC lub EPDM. Można również użyć gliny, maty bentonitowej lub betonu, ale jest to znacznie trudniejsze. Rośliny wodne w sztucznych zbiornikach sadzi się w koszach, które umieszcza się na różniej głębokości w zależności od preferencji rośliny. Należy ponadto zainwestować w pompę, która będzie natleniać i mieszać wodę (Murator).