Audyty energetyczne i termowizja

Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Wskazuje zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, mającego na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku, uzyskania ciepłej wody użytkowej, czy wentylacji i klimatyzacji. Nasza firma posiada bogate doświadczenie w wykonywaniu audytów energetycznych przedsiębiorstw, a także budynków użyteczności publicznej. W naszym zespole znajdują się audytorzy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie, należący do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Nasza oferta odznacza się kompleksowym podejściem, krótkim czasem realizacji oraz konkurencyjną ceną. W przypadku audytów energetycznych wykonywanych w celu pozyskania dotacji na konkretny cel, przygotowujemy również niezbędną dokumentację towarzyszącą. W zależności od potrzeb klienta realizujemy audyty energetyczne:
  • budynków mieszkalnych,
  • budynków użyteczności publicznej,
  • budynków przemysłowych,
  • procesów technologicznych, źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu,
  • audyty elektroenergetyczne – optymalizacja zużycia energii elektrycznej w budynkach, instalacjach i wewnętrznych sieciach przesyłowych.
Do przeprowadzania audytów energetycznych nasza firma wykorzystuje ręczne kamery termowizyjne oraz drony z możliwościami termowizyjnymi. Dodatkowo dzięki użyciu modelowania 3D wyniki wyliczeń powierzchni są dużo dokładniejsze, szczególnie w przypadkach obiektów trudnych do zwymiarowania metodami tradycyjnymi. Firma zajmuje się również wykonywaniem raportów z badań termowizyjnych. Raporty obejmują:
  • zdjęcia termowizyjne i rzeczywiste,
  • analizę termogramów,
  • propozycje rozwiązania wykrytych wad i słabych punktów budynku.

Przykłady zdjęć termowizyjnych do analizy

Zdjęcie termiczne budynku
Mostki termiczne przy stropie

Wzmocnienie stalowymi dwuteownikami stropu betonowego stodoły. Liniowe mostki termiczne w miejscu gdzie dwuteownik przechodzi przez ścianę budynku i na styku ściany i stropu.

Obrazowanie termiczne drzwi i okna

Ze względu na brak wewnętrznego ocieplenia łuku odciążającego w oknie, następuje duża utrata ciepła.

Mostek termiczny wzdłuż ścian

Ściana widziana na zdjęciu z lewej strony ocieplona od wewnątrz, natomiast ściana widziana z prawej strony ocieplona od zewnątrz. Ze względu na brak ocieplenia narożnika, utworzył się mostek termiczny liniowy w rogu budynku.


JEŚLI MACIE PAŃSTWO PYTANIA, ZACHĘCAMY DO UMÓWIENIA SPOTKANIA Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM

Umów się na spotkanie