Specjalizujemy się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, realizacji projektów, jak i stałej obsłudze firm

1708 godzin
konsultacji
72 szkolenia
zamknięte dla firm
281 spotkań
u klienta
37 audytów
środowiskowych
i energetycznych

Współpraca z wieloma specjalistami ze wszystkich dziedzin ochrony środowiska pozwala nam być stale na bieżąco i profesjonalnie wspierać przedsiębiorców usługami najwyższej jakości.

W związku z nieustannymi zmianami w polskim prawodawstwie i coraz nowymi obowiązkami nakładanymi na polskich przedsiębiorców, nasza firma oferuje kompleksowe usługi doradcze oraz szkoleniowe pozwalające dostosować przedsiębiorstwo do aktualnych wymogów prawnych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do umówienia spotkania z naszym przedstawicielem.

W związku z nieustannymi zmianami w polskim prawodawstwie i coraz nowymi obowiązkami nakładanymi na polskich przedsiębiorców, nasza firma oferuje kompleksowe usługi doradcze oraz szkoleniowe pozwalające dostosować przedsiębiorstwo do aktualnych wymogów prawnych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do umówienia spotkania z naszym przedstawicielem.

Audyty
środowiskowe

Audyt środowiskowy przedsiębiorstwa przeprowadzany jest przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach audytorskich, a także ludzi biorących udział w tworzeniu wielu aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska, dzięki czemu zapewnia on pełne przystosowanie przedsiębiorstwa do wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Program Audytu obejmuje m.in.:

 • identyfikację obowiązków w odniesieniu do przepisów ochrony środowiska,
 • ocenę dokumentacji firmy pod kątem spełniania wymogów ochrony środowiska,
 • przygotowanie zaleceń, które usprawnią obieg oraz opracowywanie dokumentacji środowiskowej,
 • przygotowanie sprawozdania (opis obowiązków jakie powinna wypełniać firma pod kątem ochrony środowiska, opis stanu istniejącego, zalecenia dostosowujące firmę do obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska).

Audyt obejmuje w szczególności przepisy oraz rozporządzenia wykonawcze:

 • ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
 • ustawy o odpadach,
 • ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Audyt obejmuje wizyty specjalistów w siedzibie firmy i zakładach produkcyjny oraz analizę zgromadzonej dokumentacji.

Istnieje również możliwość przeprowadzenia audytu jedynie pod kątem identyfikacji obowiązków w odniesieniu do przepisów ochrony środowiska.


Audyty
energetyczne

Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Wskazuje zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, mającego na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku, uzyskania ciepłej wody użytkowej, czy wentylacji i klimatyzacji.

Nasza firma posiada bogate doświadczenie w wykonywaniu audytów energetycznych przedsiębiorstw, a także budynków użyteczności publicznej. W naszym zespole znajdują się audytorzy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie, należący do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Nasza oferta odznacza się kompleksowym podejściem, krótkim czasem realizacji oraz konkurencyjną ceną. W przypadku audytów energetycznych wykonywanych w celu pozyskania dotacji na konkretny cel, przygotowujemy również niezbędną dokumentację towarzyszącą.

W zależności od potrzeb klienta realizujemy Audyty energetyczne:

 • budynków przemysłowych, biurowych i innych,
 • procesów technologicznych, źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu,
 • audyty elektroenergetyczne – optymalizacja zużycia energii elektrycznej w budynkach, instalacjach i wewnętrznych sieciach przesyłowych.

Dofinansowania

Nasza firma specjalizuje się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych zarówno krajowych jak i dotacji UE. Doradzamy, opracowujemy wnioski, przygotowujemy pełną dokumentację towarzyszącą i pomagamy w rozliczeniu projektu.

Pozyskujemy środki zarówno na inwestycje, jak i działania nieinwestycyjne.

Jeśli zamierzacie Państwo przeprowadzić zadania inwestycyjne bądź nieinwestycyjne z zakresu ochrony środowiska i OZE i zastanawiacie się Państwo nad możliwością wsparcia budżetu środkami zewnętrznymi, zapraszamy do kontaktu. Działamy na terenie całego kraju.


Szkolenia

W uwagi na nieustanne zmiany w polskim prawodawstwie i coraz nowe obowiązki nakładane na polskich przedsiębiorców, zachęcamy do skorzystania z oferty Szkoleń Zamkniętych z szeroko pojętej Ochrony Środowiska.

Podstawową korzyścią wynikającą z tej formy szkolenia jest możliwość ścisłego dopasowania programu pod kątem merytorycznym, jak i organizacyjnym do indywidualnych potrzeb, branży i wymagań Zamawiającego.

Szkolenia zamknięte ukierunkowane są na rozwiązywanie rzeczywistych problemów w obszarze działalności Klienta. Usługę zrealizujemy w siedzibie Zamawiającego, bądź zaproponujemy odpowiednią salę szkoleniową w jej pobliżu (w przypadku szkoleń kilkudniowych zapewnimy również noclegi).

Oferujemy konkurencyjne ceny oraz najlepszych specjalistów w Polsce ze wszystkich dziedzin ochrony środowiska.


Analizy
GIS

Analizy z wykorzystaniem Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) pozwalają uzyskać szersze spojrzenie na analizowane zagadnienie, lepiej zaplanować miejsce dla poszczególnych przedsięwzięć oraz ułatwiają podejmowanie decyzji dając informacje o możliwych ich efektach.

Wykorzystanie rozwiązań GIS usprawnia:

 • proces podejmowania decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • wybór optymalnych miejsc pod inwestycje,
 • weryfikację i ocenę przydatności działek pod konkretne zamierzenie biznesowe,
 • przygotowanie dokumentacji środowiskowych np. ocen oddziaływania na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć.

Kompleksowo wykonujemy analizy jak również oferujemy wsparcie technologiczne dla analiz. Wyniki mogą zostać przedstawione zarówno w postaci map, zestawień statystycznych, raportów jak i wynikowych danych przestrzennych GIS.


Raporty oddziaływania
na środowisko

Oferujemy opracowanie raportów oddziaływania na środowisko sporządzanych na etapie realizacji inwestycji wraz z kompleksową obsługą związaną z uzyskiwaniem niezbędnych uzgodnień i opinii.

Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko poprzedzone jest zgromadzeniem niezbędnych danych literaturowych, informacji bezpośrednio od Inwestora oraz wizją terenową w celu zebrania jak najdokładniejszych materiałów, w oparciu o które zostanie sporządzona dokumentacja.

Dzięki dużemu doświadczeniu potrafimy przygotować niezbędną dokumentację tak, aby uzyskanie pozwoleń zajmowało jak najmniej czasu.

Dla projektów mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko należy pamiętać o sporządzeniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, którą również dla Państwa opracujemy.


JEŚLI MACIE PAŃSTWO PYTANIA, ZACHĘCAMY DO UMÓWIENIA SPOTKANIA Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM

Umów się na spotkanie