Przelot dronem Mavic 2 Pro, na zlecenie gminy Szreńsk.

W kadrze panorama gminy w kierunku północnym, Kościół pw. Św. Wojciecha i rynek.

Monitoring zanieczyszczenia powietrza

Monitoring zanieczyszczenia powietrza

Bezpieczeństwo oraz mobilność dronów to cechy, które doskonale sprawdzają się w walce ze smogiem. W trosce o środowisko, przekładamy nasze wieloletnie doświadczenie w inwentaryzacji źródeł ciepła na grunt wykrywania zanieczyszczeń powietrza. Stosowane przez nas sensory zanieczyszczeń, pozwalają na wykrycie przekroczenia norm szkodliwych substancji w spalinach, mapowanie źródeł zanieczyszczeń oraz szybką reakcję służb.

Czujniki do badania smogu Nosacz II, to Polskiej produkcji urządzenie, które w trybie ciągłym bada poziom zanieczyszczeń powietrza. Podłączone do dronu może badać m.in. zanieczyszczenia: PM1, PM2,5 i PM10, LZO, Formaldehyd, z gazów wylotowych komina.


Modele 3D

Modele 3D

Modele 3D to na wierne odwzorowanie obiektów rzeczywistych, oparte na siatce wieloboków i chmurze punktów. Dzięki wykorzystaniu specjalistycznych kamer fotogrametrycznych pomiary charakteryzują się wysoką dokładnością oraz precyzją, dla nawet najbardziej skomplikowanych brył. W efekcie otrzymujemy produkt, który znajduje zastosowanie w wymagających gałęziach gospodarki m.in.:

 • inżynierii,
 • budownictwie,
 • architekturze,
 • geologii,
 • leśnictwie,
 • planowaniu przestrzennym.

Wstępne prace przy obiektach wielkoskalowych wiążą się często z wieloma niebezpieczeństwami: niepewnością wymiarowania, możliwością uszkodzenia obiektu jak i zagrożeniem dla osób zaangażowanych. Dzięki modelowaniu 3D można przeprowadzić inwentaryzację bądź inspekcję bez takowych niebezpieczeństw oraz bez narażania ludzi.


Ortofotomapy wysokich rozdzielczości

Ortofotomapy wysokich rozdzielczości

Ortofotomapa to podstawowe narzędzie w pracach planistycznych i budowlanych. Wierne odwzorowanie powierzchni terenu pozwala nie tylko na wizualizację, lecz również dokonywanie pomiarów geodezyjnych, analizę środowiska i jego monitorowanie oraz przygotowanie projektów pod inwestycje. Otrzymane dane pozwalają także na sporządzenie numerycznego modelu terenu z dokładnością do 1 cm. Wykorzystywane do tego drony gwarantują najwyższą jakość wraz z krótkim czasem pozyskania obrazu.


Inwentaryzacje i inspekcje z wykorzystaniem dronów

Inwentaryzacje i inspekcje z wykorzystaniem dronów

Dzięki możliwościom, które dają drony oraz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, inwentaryzacje terenowe m.in. cmentarzy, parków, zabytków, architektury czy obiektów inżynieryjnych, mogą prowadzone być dużo dokładniej i szybciej. Codzienna praca z dronami umożliwia nam skuteczniejsze oraz sprawniejsze wykonywanie zadań.

Inspekcje trudno dostępnych, niebezpiecznych miejsc, które dla ludzi wiązałoby się z zagrożeniem, osoba z dronem wykona w dużo krótszym czasie, bezpieczniej oraz w pojedynkę, dostarczając materiał do analizy, jak i archiwizacji w rozdzielczości 4K. Taka inspekcja zajmuje mniej czasu i relatywne koszty są niższe przez co można wykonywać ją częściej, aby wykrywać jakiekolwiek usterki w jak najkrótszym czasie od ich powstania.


Analizy i Badania Termowizyjne

Analizy i Badania Termowizyjne

Kamery termowizyjne wykorzystuje się do generowania termogramu - obrazu przedstawiającego gradient temperatur.

Prowadzenie badań termicznych przydatne jest bardzo przy wykrywaniu wad i usterek w budynkach które są przyczyna większej utraty ciepła. Najczęstszymi wykrywanymi defektami są: mostki termiczne, nieszczelności, błędy w montażu okien, drzwi, różnice w grubości i skuteczności ocieplenia.

Analizy termiczne ułatwiają podejmowanie odpowiednich decyzji przed rozpoczęciem procesu termomodernizacji oraz w trakcie budowy. Dzięki uzyskanym informacjom inwestor dowiaduje się, gdzie dokładnie należy przeprowadzić modernizację oraz jakie działanie przyniesie najwięcej korzyści najmniejszym kosztem.

Przy mniejszych obiektach proponujemy analizy i badania termiczne ręcznymi kamerami termowizyjnymi.

W przypadku struktur wielkoskalowych proponujemy przeprowadzenie analizy z użyciem dronów, umożliwi to szybsze, tańsze i bardziej holistyczne podejście w porównaniu z badaniami ręczną kamerą termowizyjną. Skorzystanie z dronów umożliwia stworzenie cieplnego modelu 3D obiektu, bardzo przydatnego do planowania wszelakich inwestycji termomodernizacyjnych.


Zdjęcia i filmy dronem

Zdjęcia i filmy dronem

Rosnąca popularność dronów oraz różnorodność realizowanych projektów sprawiła, że ich wykorzystanie kojarzone jest z prestiżem i innowacyjnością. Bez wątpienia jest to technologia warta uwagi i popularyzowania, dlatego zdjęcie z wysokości jest doskonałym narzędziem promocji gminy lub przedsiębiorstwa.

Zawiśnij nad ziemią, spójrz na siebie z nowej perspektywy.

Wykonywane przez nas zdjęcia doskonale sprawdzają się na materiałach promocyjnych jak plakaty, ulotki, a nagrywane w wysokiej rozdzielczości filmy stanowią atrakcyjną ozdobę każdej strony internetowej i spotu reklamowego. Najczęstszymi realizacjami z wykorzystaniem naszych dronów są panoramy 360 (sferyczne), zdjęcia typu „fish-eye” oraz ujęcia dynamiczne w locie.

Proponujemy kompleksowe rozwiązania promujące, łączące:

 • Ortofotomapę wybranego obszaru
 • Przewodnik po najważniejszych miejscach
  • ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trakty historyczne
  • zabytki, nagrobki
  • punkty widokowe (z wizualizacją)
  • schroniska, hotele, restauracje
 • Dla obiektów w przewodniku
  • modelowanie 3D budynków
  • filmy oblotu dronem
  • panoramy 360
 • Film promujący, zmontowany z przelotów nad najważniejszymi miejscami
 • Zdjęcia i panoramy 360
 • Dodatkowe elementy naniesione na ortofotomapę

JEŚLI MACIE PAŃSTWO PYTANIA, ZACHĘCAMY DO UMÓWIENIA SPOTKANIA Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM

Umów się na spotkanie