Aktualności

14 kwietnia 2020

Postępowanie z odpadami w obliczu COVID-19

Ministerstwo klimatu opublikowało zalecenia dotyczące postępowania z odpadami będącymi zużytymi środkami ochrony indywidualnej lub produkowanymi przez osoby, co do których istnieje podejrzenie zarażenia wirusem…

Czytaj dalej

7 kwietnia 2020

Wpływ pandemii COVID-19 na środowisko

Pandemia koronawirusa Covid-19 mając wpływ na ludzi, będzie mieć również wpływ na środowisko. Po wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu fabryk oraz transportu stwierdzono zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza…

Czytaj dalej

2 marca 2020

Konkurs AZBEST 2020

Konkurs Azbest 2020 Ministerstwo Rozwoju 28 lutego ogłosiło kolejna edycję konkursu Azbest. Dotyczy on realizacji zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu…

Czytaj dalej