Edukacja ekologiczna

23 czerwca 2022 Edukacja ekologiczna, jak również kontrole antysmogowe, należą do działań naprawczych wymienionych w Programie ochrony powietrza dla Mazowsza (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2020r., poz. 9595), figurują również w podobnych dokumentach sporządzonych dla innych województw. Prowadzenie tegorocznych akcji edukacyjnych rozpoczęliśmy podczas Dni Gminy Skórzec, kolejne odbędą się m.in.: w gminie Małkinia Górna, Sienno, Kampinos, Wieczfnia Kościelna i Sobolew. Na naszym stoisku można uzyskać różnorodne informacje odnośnie ochrony klimatu i jakości powietrza oraz otrzymać ulotkę, prowadzimy ponadto edukację dla najmłodszych w formie zabaw i konkursów, a także prezentujemy drona do badania wyziewów kominowych. Spośród informacji, których udzielamy można wymienić:

Wpływ złej jakości powietrza na zdrowie

Ekspozycja na zanieczyszczenia może powodować alergie, astmę, zapalenie płuc, przedwczesny poród u osób w ciąży, ale również udar i zawał serca oraz nowotwory złośliwe.

Zakazy i obowiązki wynikające z Uchwały antysmogowej

Uchwała tego typu określa jakich paliw nie można spalać (np.: miał, węgiel brunatny, mokre drewno) oraz źródła ciepła, z których korzystanie w najbliższych latach stanie się zabronione (np.: kotły bezklasowe (kopciuchy) oraz 3 i 4 klasy).

Sposoby ograniczenia emisji szkodliwych substancji podczas spalania paliw

Palenie od góry w odpowiedniej temperaturze i dobrej jakości paliwem pozwala zmniejszyć ilość powstających pyłów zawieszonych i innych produktów niepełnego spalania.

Informacje na temat centralnej ewidencji emisyjności budynków

Deklarację właściciel lub zarządca budynku może złożyć elektronicznie lub w urzędzie gminy. Termin dla instalacji założonych przed 1 lipca 2021 r. upływa 1 lipca 2022 r.

Źródła finansowania wymiany pieca

Dofinansowanie lub kredyt można pozyskać w ramach programu Czyste powietrze oraz Stop Smog. Poniesiony koszt można ponadto odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Bezwzględny zakaz spalania odpadów

Zakaz dotyczy wszystkich odpadów i obejmuje również kolorowy papier, drewno lakierowane, malowane i impregnowane (również olejem przepracowanym), podkłady kolejowe oraz liście i trawę.

Przebieg kontroli antysmogowych

Obejmują badanie wyziewów kominowych dronem z odpowiednimi czujnikami, pobranie próbki popiołu i przebadanie pod kątem pozostałości spalania odpadów oraz sporządzenie protokołu z kontroli.

Najbliższa akcja edukacyjna odbędzie się 25 czerwca w gminie Małkinia Górna.