Walka z wiatrakami

2 czerwca 2020 Farmy wiatrowe powoli wpisują się w krajobraz Polski. Zlokalizowane są one głównie w północnej części kraju. Według portalu wysokie napięcie najwięcej elektrowni powstało w latach 2005-2016. Poniżej opisujemy ograniczenia w ich budowie oraz potencjalnie negatywne skutki, które mogą powodować.

Ograniczenia

Według ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, nowe elektrownie od budynków mieszkalnych oraz parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 oraz leśnych kompleksów promocyjnych powinna dzielić odległość równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni. Natomiast według ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych elektrowni wiatrowych nie można budować w strefie A ochrony uzdrowiskowej.

Hałas

Turbiny wiatrowe produkują hałas, jednakże w odległości 500 m od elektrowni wynosi on poniżej 40 dB. Taki poziom hałasu nie powinien powodować negatywnych skutków zdrowotnych, również w przypadku osób wrażliwych (Knopper i Ollson 2011).

Infradźwięki

Są to dźwięki poniżej progu słyszalności, które emituje większość urządzeń. Ponadto procesy fizjologiczne zachodzące w ludzkim organizmie, a także natura (np.: procesy geologiczne). Infradźwięki produkowane przez turbiny wiatrowe już w odległości 305 m od elektrowni są na poziomie, który nie powinien wpływać negatywnie na zdrowie ludzi.

Efekt migotania

Jest to cień obracających się łopat wiatraka, przy czym jego długość zależy przede wszystkim od wysokości słońca na niebie. Stwierdzono, że prędkość rotacji na poziomie 60 obrotów na minutę może wpływać negatywnie na zdrowie, jednakże łopaty elektrowni wiatrowej obracają się z dużo niższą prędkością. Mimo to uznano, że najbliższe elektrowni wiatrowej domostwa mogą być wystawione na efekt migotania maksymalnie przez 30 godzin w roku.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Badania wykazały, że poziom pola elektromagnetycznego jest na poziomie tła już w odległości 2 m od elektrowni. Jest to mniej niż emitują sprzęty domowe w miejscach zamieszkania (McCallum et al. 2014).

Wpływ na  awifaunę

Ptaki oraz nietoperze są zagrożone zderzeniami z turbinami wiatrowymi. Dotyczy to jednakże jedynie niektórych gatunków i może mieć związek z ich środowiskiem życia. Stwierdzono, że ograniczyć niebezpieczeństwo zderzeń może wielkość wiatraka- większe elektrownie stanowić mogą mniejsze zagrożenie (Thaxter et al. 2017).

Artykuły:

  • Knopper L.D., Ollson C. A. 2011: Health effects and wind turbines: A review of the literature
  • McCallum L C. et al. 2014: Measuring electromagnetic fields (EMF) around wind turbines in Canada: is there a human health concern?
  • Thaxter C. B. et al. 2017: Bird and bat species’ global vulnerability to collision mortality at wind farms revealed through a trait-based assessment