< Powrót do listy szkoleń

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla farm wiatrowych

Warszawa
16 marca 2016 r.,
10.00-16.00
650 zł netto
(+23% VAT) za osobę

Szkolenie uwzględnia zmiany przepisów ustawy o ochronie przyrody, zmiany przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Wciąż zbyt często w praktyce zdarza się, że uzyskana przez inwestora dużym nakładem czasu i środków decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie pozwala na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy czy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo pozwolenia na budowę. Bardzo często zdarza się również, że dla inwestycji, która nie została uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nie można w ogóle wydać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Farmy wiatrowe budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych w świetle przepisów z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie przyrody, jak i ocen oddziaływania na środowisko. Wciąż również brak jest jednolitego podejścia do inwestycji towarzyszących – takim jak napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne czy drogi dojazdowe.

Szkolenie, łącząc w sobie zarówno tematykę planowania przestrzennego, ochrony przyrody, jak i ocen oddziaływania na środowisko, prowadzone w formie zarówno wykładu, jak i warsztatów, przygotowuje inwestorów do takiego podejścia do planowania inwestycji, które pozwoli na uniknięcie błędów na którymkolwiek z tych etapów. Ponadto szkolenie porusza tematykę najnowszych zmian w ustawie o OZE.

Cel szkolenia

Przedstawienie aspektów planowania przestrzennego, ochrony przyrody, oceny oddziaływania na środowisko oraz zmiany Ustawy o odnawialnych źródłach energii w kontekście wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farm wiatrowych. Szkolenie przygotowuje inwestorów do przyszłego planowania decyzji w sprawie takich inwestycji.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla inwestorów, planujących inwestycje związane z farmami wiatrowymi


Program szkolenia

 1. Wymogi Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
  • inwestycje wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • wpływ decyzji środowiskowej na decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 2. Decyzja środowiskowa dla farm wiatrowych:
  • wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w świetle ustawy ooś i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • właściwość organów w toku procedury,
  • wymogi dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w postępowaniu,
  • wymóg zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Zmiany Ustawy o ochronie przyrody – wpływ na procedurę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Zmiany Ustawy o odnawialnych źródłach energii – zarys.

Warszawa

Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, samo centrum miasta (Plac Zawiszy), ok. 600 metrów od Dworca Centralnego

16 marca 2016 r.,
10.00-16.00

650 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla farm wiatrowych

Termin: 16 marca 2016 r., godz. 10.00-16.00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.