< Powrót do listy szkoleń

Nowe regulacje dotyczące ochrony krajobrazu w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Warszawa
5 listopada 2015 r.,
10.00-16.00
690 zł netto
(+23% VAT) za osobę

Szeroko krytykowany chaos w zasadach ochrony krajobrazu, w szczególności niewielkich możliwości jego ochrony przed wszelkiego rodzaju obiektami reklamowymi, doprowadził do tego, że w końcu we wrześniu tego roku weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadza zupełnie nowe zasady ochrony – i to na wielu płaszczyznach, gdyż ingeruje w szereg przepisów innych ustaw. Nowelizacja przyznała bardzo szerokie kompetencje do kształtowania przestrzeni pod tym względem radom gmin.

Z pewnością warto zapoznać się z nowymi przepisami, gdyż ich wpływ jest nie do przecenienia – zarówno z punktu widzenia organów, jak i przedsiębiorców.

Cel szkolenia

Zapoznanie się z nowymi przepisami Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, jej wpływie na inne akty prawne oraz o nowych kompetencjach samorządów w zakresie gospodarowania przestrzenią.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla samorządowców, przedstawicieli instytucji administracji publicznej, inwestorów oraz wszystkich zajmujących się gospodarką przestrzenną.


Program szkolenia

 1. Nowe definicje.
 2. Zmiana zakresu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 3. Zmiana zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Nowy zakres uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
 5. Nowe kompetencje rady gminy w zakresie zagospodarowania przestrzeni:
  • obiekty, w stosunku do których może być wydana uchwała,
  • ograniczenia,
  • wypływ na istniejące obiekty,
  • procedura uchwalenia uchwały,
  • kary za nieprzestrzeganie przepisów uchwały,
 6. Audyt krajobrazowy dla obszaru województwa.
 7. Wpływ nowelizacji na przepisy ustawy:
  • o drogach publicznych,
  • o podatkach i opłatach lokalnych,
  • Prawo budowlane,
  • o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • o ochronie przyrody.
 8. Przepisy przejściowe.

Warszawa

Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, samo centrum miasta (Plac Zawiszy), ok. 600 metrów od Dworca Centralnego.

5 listopada 2015 r.,
10.00-16.00

690 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Nowe regulacje dotyczące ochrony krajobrazu w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Termin: 5 listopada 2015 r., godz. 10.00-16.00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.