< Powrót do listy szkoleń

Weryfikacja raportów o oddziaływaniu planowanych inwestycji drogowych w aspekcie oddziaływań na płazy

Warszawa
10 lipca 2015 r.,
9.30-16.00
550 zł netto
(+23% VAT) za osobę

Wszystkie 18 występujących w Polsce gatunków płazów objęte są ochroną prawną. Jako zwierzęta mało mobilne są one jednocześnie najbardziej narażoną gromadą kręgowców na zagrożenia wynikające z realizacji inwestycji budowlanych, zwłaszcza infrastrukturalnych.

Istnieje szereg skutecznych metod ochrony płazów. Aby jednak skutecznie chronić płazy, konieczna jest rzetelna, podstawowa wiedza o tych drobnych kręgowcach. Wiedza ta powinna dotyczyć aspektów biologii płazów oraz ich wymagań siedliskowych.

Dodatkowo konieczna jest umiejętność zdobywania informacji o tych zwierzętach w terenie, a także podstawowa wiedza z zakresu sposobów realizacji prac budowlanych. Dopiero znajomość wszystkich wyszczególnionych elementów daje możliwość znajdowania kompromisowych rozwiązań, umożliwiających realizację inwestycji z poszanowaniem istniejącego prawa dot. ochrony gatunkowej, jak również gwarantujących przetrwanie tych zwierząt w środowisku poddanym antropopresji, której przejawem są inwestycje budowlane.

Cel szkolenia

Pogłębienie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej planowania inwestycji z uwzględnieniem oddziaływania na płazy.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest przeznaczone dla: specjalistów ochrony środowiska biorących udział w przygotowywaniu raportów oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć związanych z inwestycjami budowlanymi, przedstawicieli firm zajmujących się środowiskowymi aspektami realizacji projektów inwestycyjnych, przyrodników wykonujących badania terenowe w ramach inwentaryzacji i monitoringu,


Program szkolenia

Część prezentacyjna

 1. O czym należy pamiętać analizując oddziaływania inwestycji na płazy.
 2. Wymogi prawne dla raportu ooś w kontekście oddziaływań na płazy.
 3. Podstawy prawne weryfikacji.
 4. Wymagania merytoryczne dla raportów.
 5. Sposoby minimalizacji negatywnych oddziaływań na płazy.
 6. Sposoby kompensacji negatywnych oddziaływań na płazy.

Część ćwiczeniowa

 1. Weryfikacja wybranych raportów ooś na płazy:
  • analiza map pod kątem konfliktu planowanej inwestycji z siedliskami płazów,
  • analiza zakresu kompensacji przyrodniczych na wybranym przykładzie,
  • analiza raportu ooś,
  • analiza przykładowych elementów projektu budowlanego pod kątem wpływu na płazu.
 2. Propozycje poprawek do wybranych raportów ooś.
 3. Analiza decyzji środowiskowej w aspekcie ochrony płazów. Skutki raportów i decyzji środowiskowej.

Warszawa

Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, samo centrum miasta (Plac Zawiszy), ok. 600 metrów od Dworca Centralnego

10 lipca 2015 r.,
9.30-16.00

550 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Weryfikacja raportów o oddziaływaniu planowanych inwestycji drogowych w aspekcie oddziaływań na płazy

Termin: 10 lipca 2015 r., godz. 9.30-16.00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.