< Powrót do listy szkoleń
Pobierz formularz zgłoszenia

Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – najnowsze zmiany

Warszawa
16 grudnia 2019 r.,
10:00 - 16:00
550 zł netto
(+23% VAT) za osobę

19 lipca 2019 r. weszła w życie Ustawa zmieniająca ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Jeden z podstawowych aktów prawnych regulujących zagadnienia ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym.

Procedura oceny oddziaływania na środowisko ma za zadanie określić, czy realizacja danej inwestycji została zaplanowana w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko.

Co ważne, pod uwagę bierze się nie tylko środowisko przyrodnicze, lecz także środowisko społeczne.

Procedura ooś stanowi jeden z najważniejszych instrumentów prawnych w zarządzaniu ochroną środowiska, wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju.

Zagadnienia omawiane na szkoleniu uwzględniają zmiany które zostały wprowadzone za pośrednictwem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Nowelizacja wprowadza nowe rozwiązania w trzech obszarach:

1) w zakresie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

2) w zakresie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

3) w zakresie transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko.

 

Cel szkolenia

Pogłębienie wiedzy teoretycznej dotyczącej procedur oceny oddziaływania na środowisko oraz praktycznej podczas analizy wydawanych decyzji środowiskowych.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla przedstawicieli administracji publicznej, samorządowców, inwestorów oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.


Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – procedura.
  – Omówienie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  – Określenie zasad kwalifikacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  – Przeanalizowanie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – procedura.
  – Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  – Uzupełnianie braków we wnioskach
  – Omówienie zakresu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  – Czas obowiązywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 4.  Organy wydające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz organy współdziałające.
 5.  Uprawnienia kontrolne organów w stosunku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 6.  Konsultacje

Wykładowca
Jolanta Kochanowska- Radca Prawny

Karierę rozpoczęła w 2003 r. podejmując pracę na stanowisku zajmującym się obsługą prawną Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska. W 2005 r. kontynuowała pracę w Departamencie Instrumentów Ochrony Środowiska w tym samym ministerstwie. W latach 2008-2012 jako pracownik Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zajmowała się obsługą prawną Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko. W latach 2009-2010 zajmowała się obsługą prawną Wydziału Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Gminy Konstancin Jeziorna. Od 2007 r. do chwili obecnej prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu szeroko pojętej procedury inwestycyjnej na rzecz administracji rządowej
i samorządowej oraz osób prawnych i fizycznych. Od 2012 r. jest radcą prawnym.
Specjalizacja: procedura administracyjna procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem etapu planowania przestrzennego łączonego z ochroną przyrody i etapu oceny oddziaływania na środowisko.


Warszawa

Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, samo centrum miasta (Plac Zawiszy), ok. 600 metrów od Dworca Centralnego.

16 grudnia 2019 r.,
10:00 - 16:00

550 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Pobierz formularz zgłoszenia

Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – najnowsze zmiany

Termin: 16 grudnia 2019 r., godz. 10:00 - 16:00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.