< Powrót do listy szkoleń

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz kwestii klimatu i bioróżnorodności w OOŚ

Warszawa
16 maja 2018 r.,
9.30-16.00
550 zł netto
(+23% VAT) za osobę

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z procedurą oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

W trakcie szkolenia omówione zostaną aspekty praktyczne związane z ww. procedurami, zasady oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000 oraz kwestie związane z klimatem i bioróżnorodnością w ooś.

Zagadnienia prezentowane na szkoleniu uwzględniają Dyrektywę 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz zmiany ustawy ooś wynikające m. in. z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1936), jak również orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie ooś, zasady dobrej praktyki w ooś oraz interpretacje i wytyczne.

Cel szkolenia

Poprawa jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko, w szczególności w zapewnieniu zgodności prowadzonych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z wymaganiami dyrektyw unijnych,

Szkolenie umożliwi również podniesienie jakości dokumentacji OOŚ i jakości procedur OOŚ oraz zapewnienie sprawnej i skutecznej absorpcji wydatkowanych środków.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do inwestorów, urzędników wydających decyzje środowiskowe lub uczestniczących w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, ponownej oceny czy oceny na obszar Natura 2000, wykonawców raportów czy pracowników instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie.

Mogą uczestniczyć w nim również studenci i wszyscy inni zainteresowani tą tematyką.


Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. System ooś w Unii Europejskiej – podstawy prawne
 3. Systemy ooś w Polsce – podstawy prawne
 4. Najnowsze zmiany przepisów w zakresie ooś (m. in. ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw)
 5. Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć:
  • podział przedsięwzięć, przedsięwzięcia podlegające ooś,
  • postępowania, w ramach których przeprowadza się ooś,
  • organy przeprowadzające ooś,
  • screening,
  • zakres raportu, scoping,
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • opiniowanie przez właściwe organy,
  • udział społeczeństwa,
  • zakres decyzji z ooś i bez ooś.
 6. Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 7. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000:
  • europejska sieć ekologiczna Natura 2000,
  • procedura ooś na obszar Natura 2000.

Wykładowca
Dr Joanna Sztyber

Radca Generalnego Dyrektora w Wydziale ds. Orzecznictwa Administracyjnego Departamentu Ocen Oddziaływania Na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z oceną oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie odpowiedzi Komisji Europejskiej w związku ze skargami dotyczącymi ooś dla inwestycji ubiegających się o dofinansowanie, przygotowywanie pism procesowych do sądów administracyjnych) oraz bogatą praktykę jako wykładowca (ponad 400 godzin szkoleń z dziedziny ocen oddziaływania na środowisko).


Warszawa

Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, samo centrum miasta (Plac Zawiszy), ok. 600 metrów od Dworca Centralnego.

16 maja 2018 r.,
9.30-16.00

550 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz kwestii klimatu i bioróżnorodności w OOŚ

Termin: 16 maja 2018 r., godz. 9.30-16.00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.