Szkolenia otwarte - ochrona środowiska

Lista szkoleń otwartych organizowanych przez EkoDialog

11 września 2012 r. Gospodarka odpadami komunalnymi w gminach – szkolenie praktyczne (przykładowe wzory uchwał, sposób obliczania opłat za gospodarowanie odpadami, przygotowanie przetargów)

Warszawa
11 czerwca 2012 r. Gospodarka odpadami i opakowaniami – obowiązki przedsiębiorców wynikające z Ustawy o odpadach i ustawy opakowaniowej

Warszawa