< Powrót do listy szkoleń

Gospodarka odpadami i opakowaniami – obowiązki przedsiębiorców wynikające z Ustawy o odpadach i ustawy opakowaniowej

Warszawa
11 czerwca 2012 r.,
10.00-16.00
400 zł netto
(+23% VAT) za osobę

Szkolenie porusza istotne zagadnienia dotyczące gospodarki i ewidencji odpadów, a także co oznacza dla przedsiębiorcy ostatnia nowelizacja Ustawy o odpadach.

Podczas zajęć uczestnicy uporządkują swoją wiedzę teoretyczną z obszaru gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach, między innymi jakie obowiązki w tej kwestii ma przedsiębiorca. Poruszone zostaną również kwestie prawne – jak uzyskać decyzje związane z gospodarką odpadami oraz inne. Wykładowca omówi także znowelizowaną Ustawę o odpadach.

Poza częścią teoretyczną, podczas szkolenia odbędą się również warsztaty praktyczne, podczas których uczestnicy będą wypełniać m. in. karty przekazania opadów według najnowszych wzorów.

Cel szkolenia

Przedstawienie głównych obowiązków wynikających z ustawy o odpadach i ustawy opakowaniowej oraz rozporządzeń wykonawczych do ustaw. Omówienie nowych wzorów formularzy dotyczących ewidencji odpadów i nowego formularza rocznej sprawozdawczości. Przedstawienie praktycznych informacji na temat zarządzania gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie i przygotowania się do kontroli WIOŚ.
Omówienie zasad związanych z produkcją, importem i eksportem opakowań. Przedstawienie obowiązków sprawozdawczych tzw. formularze OPAK-1,2 i 3.

Przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z wypełniania odpowiednich druków dotyczących sprawozdawczości (nowe wzory dokumentów).

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla wszystkich przedsiębiorców, zarówno z tych małych, jak i większych firm.


Program szkolenia

Część teoretyczna

 1. Najważniejsze pojęcia i definicje:
  • co traktujemy jako odpad: odpady komunalne, przemysłowe, opakowaniowe, zużyty sprzęt elektroniczny,
  • klasyfikacja odpadów – katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych.
 2. Obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie gospodarowania odpadami:
  • zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów,
  • zbieranie, transport oraz magazynowanie odpadów,
  • przekazywanie odpadów następnym posiadaczom,
  • odzysk i unieszkodliwianie odpadów w instalacjach i poza instalacjami,
  • składowanie odpadów na składowiskach.
 3. Informacje, zezwolenia, pozwolenia – decyzje w zakresie gospodarki odpadami:
  • uregulowanie stanu formalno-prawnego z zakresu gospodarki odpadami: kiedy informacja, kiedy decyzjal pozwolenia/zezwolenia,
  • decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami – nowa decyzja przy świadczeniu usług,
  • organy właściwe do wydawania decyzji, przyjmowania informacji.
 4. Ewidencja odpadów:
  • karty ewidencji i przekazania odpadów, uproszczona ewidencja,
  • zbiorcze roczne zestawienie o gospodarowaniu odpadami,
  • nowe wzory dokumentów ewidencyjnych od 1 stycznia 2011 r.,
  • nowe roczne sprawozdanie odpadowe za 2011 r.
 5. Ostatnia nowelizacja ustawy:
  • zakazy zbierania niektórych odpadów,
  • przetwarzanie azbestu w urządzeniach przewoźnych,
  • kary pieniężne za naruszenia dotyczące gospodarki odpadami.
 6. Gospodarka odpadami:
  • najważniejsze pojęcia i definicje z ustawy opakowaniowej,
  • co traktujemy jako opakowanie,
  • obowiązki związanie z wprowadzaniem opakowań na rynek, importem i eksportem,
  • sprawozdawczość opakowaniowa – tzw. „OPAK-i”.

Część praktyczna

 1. Wypełnianie nowych kart ewidencji i kart przekazania odpadów – zadania.
 2. Wypełnianie zbiorczego zestawienia o gospodarowaniu odpadami – zadania.
 3. Samodzielne uzupełnianie przygotowanych specjalnych formularzy – case study.
 4. Przygotowanie sprawozdań OPAK-1, OPAK-2 i OPAK-3.

Warszawa

Sala w dogodnej lokalizacji (szczegółowe informacje o miejscu szkolenia otrzymają Państwo na kilka dni przed szkoleniem)

11 czerwca 2012 r.,
10.00-16.00

400 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Gospodarka odpadami i opakowaniami – obowiązki przedsiębiorców wynikające z Ustawy o odpadach i ustawy opakowaniowej

Termin: 11 czerwca 2012 r., godz. 10.00-16.00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.