< Powrót do listy szkoleń

Skuteczne przygotowanie i realizacja inwestycji na obszarach Natura 2000

Warszawa
4 października 2012 r.,
9.00-16.00
450 zł netto
(+23% VAT) za osobę

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 ma służyć zachowaniu lub odtworzeniu bioróżnorodności w Europie. Przeprowadzanie inwestycji na tak cennych przyrodniczo obszarach wymaga od inwestora szczególnej ostrożności, aby w minimalnym stopniu wpłynąć na środowisko, jednocześnie uzyskując pożądane efekty w realizacji i późniejszym funkcjonowaniu inwestycji.

Sieć Natura 2000 została powołana przede wszystkim dla zachowania określonych gatunków roślin i zwierząt oraz określonych typów siedlisk, uważanych za znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy. Wytypowane gatunki i siedliska uznaje się za zagrożone wyginięciem w skali całego kontynentu.

Przy planowaniu inwestycji na obszarach objętych siecią Natura 2000 konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie działań kompensacyjnych – prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym obszarze.

Cel szkolenia

Pogłębienie wiedzy dotyczącej funkcjonowania obszarów Natura 2000 oraz przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko terenów objętych siecią.

Szkolenie pomoże też w minimalizowaniu błędów podczas przeprowadzania ooś, dzięki przedstawieniu przykładów przedsięwzięć realizowanych na obszarach Natura 2000.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest między innymi do inwestorów, przedstawicieli firm budowlanych, organów administracji publicznej, wykonawców raportów środowiskowych, instytucji pośredniczących oraz przyrodników.


Program szkolenia

 1. Aspekty prawne umocowania obszarów Natura 2000 w prawodawstwie polskim:
  • funkcjonowanie sieci – dyrektywa ptasia i siedliskowa,
  • zasady i kryteria wyznaczania obszarów Natura 2000,
  • stan wdrożenia sieci obszarów Natura 2000 w Polsce.
 2. Kwestia obszarów Natura 2000 w ramach procesu inwestycyjnego:
  • wymogi wynikające z prawa wspólnotowego (dyrektywa siedliskowa),
  • ocena „naturowa” w ramach oceny oddziaływania na środowisko (podstawowe zagadnienia).
 3. Zasady oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 i kluczowe zagadnienia:
  • kwalifikacja przedsięwzięcia do oceny (screening naturowy),
  • ocena właściwa,
  • wariantowanie w kontekście art. 6.4 dyrektywy siedliskowej,
  • nadrzędny interes publiczny,
  • kompensacja przyrodnicza.
 4. Najczęstsze błędy i nieprawidłowości w ocenie oddziaływania na obszar Natura 2000:
  • omówienie błędów metodycznych i nieprawidłowości w ocenie oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000,
  • działania minimalizujące a kompensacja,
  • przykłady przedsięwzięć realizowanych w obszarach Natura 2000 (przykłady pozytywne i negatywne).
 5. Kwestia obszarów Natura 2000 we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

Warszawa

4 października 2012 r.,
9.00-16.00

450 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Skuteczne przygotowanie i realizacja inwestycji na obszarach Natura 2000

Termin: 4 października 2012 r., godz. 9.00-16.00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.