< Powrót do listy szkoleń

Przetargi w gospodarce odpadami w ramach „Rewolucji Śmieciowej”

Warszawa
24 października 2012 r.,
10.00-16.00
460 zł netto
(+23% VAT) za osobę

Z dniem 1 lipca 2013 zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zwany „Rewolucją Śmieciową”, wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

W szczególności samorządy będą zobowiązane do całościowej reorganizacji kontraktowania usług w gospodarce odpadami, poprzez konieczność przeprowadzenia nowych przetargów na odbiór i transport odpadów oraz na budowę i eksploatację regionalnych instalacji.

Szkolenie będzie obejmować zagadnienia związane z przepisami o zamówieniach publicznych  z uwzględnieniem specyfiki sektora odpadowego. Celem szkolenia jest omówienie kluczowych zagadnień niezbędnych dla skutecznego organizowania przetargów przez samorządy oraz ubiegania się wykonawców o zamówienia publiczne w ramach nowego systemu wprowadzonego na podstawie „Rewolucji Śmieciowej”.

Cel szkolenia

Omówienie kluczowych zagadnień niezbędnych dla skutecznego organizowania przetargów przez samorządy oraz ubiegania się wykonawców o zamówienia publiczne w ramach nowego systemu wprowadzonego na podstawie „Rewolucji Śmieciowej”.

Dla kogo jest to szkolenie?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się problematyką gospodarki odpadami i zamówień publicznych, w szczególności: pracowników samorządowych, przedsiębiorstw komunalnych, firm sektora prywatnego, kadrę zarządzającą, specjalistów gospodarki odpadami, specjalistów ds. zamówień publicznych, prawników, pracowników działów finansowych, planowania i rozwoju firmy.


Program szkolenia

 1. Rola samorządu w aspekcie organizowania lokalnych systemów i przetargów w gospodarce odpadami:
  • plany gospodarki odpadami,
  • tworzenie regionów i celowych związków gmin,
  • status regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów,
  • opłata za zagospodarowanie odpadów,
  • przetargi na odbiór odpadów oraz na budowę i eksploatację instalacji.
 2. Opis przedmiotu zamówienia w przetargach odpadowych.
 3. Warunki udziału w postępowaniu w przetargach odpadowych:
  • konsorcja; korzystanie z potencjału podmiotów trzecich,
  • oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału.
 4. Kryteria oceny ofert w przetargach odpadowych.
 5. Tryby udzielania zamówień publicznych; przesłanki stosowania trybów niekonkurencyjnych.

Warszawa

Sala w dogodnej lokalizacji (szczegółowe informacje o miejscu szkolenia otrzymają Państwo na kilka dni przed szkoleniem)

24 października 2012 r.,
10.00-16.00

460 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Przetargi w gospodarce odpadami w ramach „Rewolucji Śmieciowej”

Termin: 24 października 2012 r., godz. 10.00-16.00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.