< Powrót do listy szkoleń

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym – najnowsze zmiany rozporządzenia

Warszawa
16 września 2013 r.,
9.30-16.00
550 zł netto
(+23% VAT) za osobę

Procedura oceny oddziaływania na środowisko ma za zadanie określić, czy realizacja danej inwestycji została zaplanowana w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko.

Co ważne, pod uwagę bierze się nie tylko środowisko przyrodnicze, lecz także środowisko społeczne.

Procedura ooś stanowi jeden z najważniejszych instrumentów prawnych w zarządzaniu ochroną środowiska, wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju.

Zagadnienia omawiane na szkoleniu uwzględniają aspekt praktyczny, planowane zmiany dyrektywy ooś, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie ooś, zasady dobrej praktyki w ooś, wytyczne oraz najnowsze zmiany rozporządzenia.

 

Cel szkolenia

Poprawa jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko, w szczególności w zapewnieniu zgodności prowadzonych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z wymaganiami dyrektyw unijnych, podniesienie jakości dokumentacji OOŚ i jakości procedur OOŚ, zapewnienie sprawnej i skutecznej absorpcji wydatkowanych środków.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest między innymi do inwestorów, przedstawicieli firm budowlanych, organów administracji publicznej, wykonawców raportów, instytucji pośredniczących, firm konsultingowych.


Program szkolenia

 1. Wprowadzenie.
 2. System ooś w Unii Europejskiej – podstawy prawne.
 3. System ooś w Polsce – podstawy prawne.
 4. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) – dotycząca projektów, polityk, strategii, planów i programów:
  • projekty dokumentów podlegające SOOŚ,
  • odstąpienie od SOOŚ,
  • zakres prognozy,
  • opiniowanie przez właściwe organy,
  • udział społeczeństwa.
 5. Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć:
  • podział przedsięwzięć, przedsięwzięcia podlegające ooś,
  • postępowania, w ramach których przeprowadza się ooś,
  • organy przeprowadzające ooś,
  • screening,
  • zakres raportu, scoping,
  • decyzja o  środowiskowych uwarunkowaniach,
  • opiniowanie przez właściwe organy,
  • udział społeczeństwa,
  • zakres decyzji z ooś i bez ooś.
 6. Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 7. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 8. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000.
  • europejska sieć ekologiczna Natura 2000,
  • procedura oceny oddziaływania na inwestycji na obszar Natura 2000.
 9. Realizacja projektów infrastrukturalnych, finansowanych ze środków unijnych, a ooś – wybrane aspekty.

Wykładowca
Dr Joanna Sztyber

Radca Generalnego Dyrektora w Wydziale ds. Orzecznictwa Administracyjnego Departamentu Ocen Oddziaływania Na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z oceną oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie odpowiedzi Komisji Europejskiej w związku ze skargami dotyczącymi ooś dla inwestycji ubiegających się o dofinansowanie, przygotowywanie pism procesowych do sądów administracyjnych) oraz bogatą praktykę jako wykładowca (ponad 400 godzin szkoleń z dziedziny ocen oddziaływania na środowisko).


Warszawa

Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123A (samo centrum Warszawy, 600 m od dworca centralnego).

16 września 2013 r.,
9.30-16.00

550 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym – najnowsze zmiany rozporządzenia

Termin: 16 września 2013 r., godz. 9.30-16.00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.