< Powrót do listy szkoleń

Ochrona płazów przy inwestycjach drogowych w fazach planowania, realizacji i eksploatacji inwestycji – wyjazd terenowy

Warszawa, Mińsk Mazowiecki
4 czerwca 2013 r.,
08.00-19.00
500 zł netto
(+23% VAT) za osobę

Wszystkie 18 występujących w Polsce gatunków płazów objętych jest ochroną prawną. Jako zwierzęta mało mobilne, są one jednocześnie najbardziej narażoną gromadą kręgowców na zagrożenia wynikające z realizacji inwestycji budowlanych, zwłaszcza infrastrukturalnych.

Istnieje szereg skutecznych metod ochrony płazów. Aby jednak skutecznie je chronić, konieczna jest rzetelna, podstawowa wiedza o tych drobnych kręgowcach. Wiedza ta powinna dotyczyć aspektów biologii płazów oraz ich wymagań siedliskowych. Dodatkowo konieczna jest umiejętność zdobywania informacji o tych zwierzętach w terenie a także podstawowa wiedza z zakresu sposobów realizacji prac budowlanych.

Dopiero znajomość wszystkich wyszczególnionych elementów daje możliwość znajdowania kompromisowych rozwiązań umożliwiających realizację inwestycji z poszanowaniem istniejącego prawa dotyczącego ochrony gatunkowej, jak również gwarantujących przetrwanie tych zwierząt w środowisku poddanym antropopresji, której przejawem są inwestycje budowlane.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przedstawienie zagrożeń dla płazów przy inwestycjach drogowych oraz możliwe sposoby minimalizacji niebezpieczeństw dla tych zwierząt.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla przyrodników wykonujących badania terenowe w ramach inwentaryzacji i monitoringu, specjalistów ochrony środowiska biorących udział w przygotowywaniu raportów oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć związanych z inwestycjami budowlanymi.

Szkolenie będzie przydatne również dla przedstawicieli firm zajmujących się środowiskowymi aspektami realizacji projektów inwestycyjnych.


Program szkolenia

Szkolenie wyjazdowe, całodniowe. Część teoretyczna będzie wykładana w trakcie podróży busem, oraz w terenie podczas zajęć praktycznych.

Część teoretyczna

 1. Gromada płazy – przegląd gatunków krajowych.
 2. Ekologia płazów – cykl życiowy płazów, wymagania siedliskowe.
 3. Płazy a prawo krajowe i wspólnotowe.
 4. Migracje sezonowe płazów.
 5. Czynniki powodujące zagrożenia dla płazów.
 6. Podstawowe zagrożenia oraz metody ochrony płazów.
  • ochrona płazów podczas realizacji inwestycji (etap robót budowlanych),
  • ochrona płazów podczas fazy eksploatacji inwestycji.
 7. Przepusty dla płazów – znaczenie, zasady planowania.
 8. Zbiorniki kompensacyjne dla płazów – znaczenie, zasady planowania.
 9. Inne działania kompensujące negatywne oddziaływania na płazy.
 10. Studia przypadków:
  • obwodnica Grodźca Śląskiego,
  • autostrada A1,
  • Drogowa Trasa Średnicowa w  Rudzie Śląskiej,
  • obwodnica Żor,
  • obwodnica Jastrzębia.
 11. Rola raportu OOŚ w ochronie płazów – cytaty z raportów.
 12. Znaczenie specyfikacji zamówienia w ochronie płazów – czy tanio znaczy dobrze.
 13. Rola i zadania nadzoru przyrodniczego.
 14. Monitoring wpływu inwestycji na płazy.

Część praktyczna

 1. Analiza map pod kątem konfliktu planowanej inwestycji z siedliskami płazów.
 2. Analiza zakresu kompensacji przyrodniczych na wybranym przykładzie.
 3. Analiza raportu OOś.
 4. Analiza projektu budowlanego pod kątem wpływu na płazy.

Część praktyczna ma na celu zapoznanie się w terenie z wpływem inwestycji infrastrukturalnych na płazy oraz ma pokazać próby minimalizacji negatywnych oddziaływań. Zostaną zademonstrowane:

 • siatki zabezpieczające płazy przed dostępem w pas drogowy,
 • rejony pozbawione przejść dla płazów,
 • błędy projektowe i wykonawcze,
 • propozycje naprawy błędów projektowych,
 • przejścia dla zwierząt,
 • płazy, o ile tylko zaistnieją dogodne warunki.

Warszawa, Mińsk Mazowiecki

Wyjazd busem z dworca Warszawa Centralna ok. godz. 8.20, w planie wycieczki m. in. odcinek autostrady A2 w Mińsku Mazowieckim, powrót do Warszawy ok. godz. 19.00

4 czerwca 2013 r.,
08.00-19.00

500 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Ochrona płazów przy inwestycjach drogowych w fazach planowania, realizacji i eksploatacji inwestycji – wyjazd terenowy

Termin: 4 czerwca 2013 r., godz. 08.00-19.00
Miejscowość: Warszawa, Mińsk Mazowiecki

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.