< Powrót do listy szkoleń

Planowanie przestrzenne dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – procedura administracyjna, ochrona przyrody i środowiska

Warszawa
22 kwietnia 2013 r.,
9.30-16.00
450 zł netto
(+23% VAT) za osobę

Bardzo często w praktyce zdarza się, że wydana przy dużym nakładzie czasu i środków decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie pozwala na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Bardzo często zdarza się również, że dla inwestycji, która nie została uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nie można w ogóle wydać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szkolenie, łącząc w sobie zarówno tematykę planowania przestrzennego, jak i ocen oddziaływania na środowisko, przygotowuje zarówno inwestorów, firmy konsultingowe, jak i organy administracji do takiego podejścia do planowania inwestycji, które pozwoli na uniknięcie błędów na którymkolwiek z tych etapów.

Szkolenie uwzględnia zmiany przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiany przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz zmiany przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, które weszły w życie w styczniu br.

Cel szkolenia

Zapoznanie z procedurami związanymi z planowaniem przestrzennym oraz przeprowadzaniem oceny oddziaływania na środowisko przy inwestycjach mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla samorządowców, przedstawicieli organów administracji publicznej, którzy wydają decyzje środowiskowe, opracowujących miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz inwestorów, planujących inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko.


Program szkolenia

 1. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w procedurze uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
  • przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko w planie miejscowym – dlaczego warto uwzględniać?
  • procedura opracowania dokumentów,
  • właściwość organów,
  • udział społeczeństwa.
 2. Wymogi Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 3. Procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
  • formalnoprawne przesłanki wydania decyzji,
  • wniosek o wydanie decyzji,
  • weryfikacja wniosku i czynności wstępne,
  • odmowa wszczęcia postępowania,
  • przekazanie wniosku według właściwości i zwrot wniosku,
  • procedura uzgadniania oraz elementy postanowienia uzgadniającego,
  • przesłanki pozytywne wydania decyzji,
  • elementy składowe decyzji.
 4. Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – podstawy.
 5. Zażalenie na postępowanie uzgadniające – podstawy.
 6. Konsultacje.

Warszawa

Sala w dogodnej lokalizacji (szczegółowe informacje o miejscu szkolenia otrzymacie Państwo na kilka dni przed szkoleniem)

22 kwietnia 2013 r.,
9.30-16.00

450 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Planowanie przestrzenne dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – procedura administracyjna, ochrona przyrody i środowiska

Termin: 22 kwietnia 2013 r., godz. 9.30-16.00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.