< Powrót do listy szkoleń

Nowa Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. – omówienie istotnych zmian w gospodarce odpadami i ich znaczenie dla przedsiębiorców

Warszawa
27 czerwca 2013 r.,
10.00-16.00
500 zł netto
(+23% VAT) za osobę

23 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa ustawa o odpadach, która implementuje postanowienia dyrektywy 2008/98/WE. Dyrektywa, regulująca gospodarkę odpadami, wymusiła konieczność wprowadzenia wielu istotnych zmian w dotychczas obowiązujących polskich przepisach.

W ustawie pojawiają się m. in. nowe definicje takie jak: sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami, wchodzi w życie możliwość utraty statusu odpadu.

Ustawa wprowadza nowe zasady sprawozdawczości. Zamiast wielu sprawozdań będą dwa:

 • o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami,
 • o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi.

Zgodnie z nową ustawą o odpadach, nowe uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami to:

 • zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • pozwolenie zintegrowane.

Uchylone zostają:

 • decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami, wydane na podstawie ustawy
  z 2001 r. wygasają z dniem wejścia w życie ustawy,
 • informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, złożone na podstawie przepisów dotychczasowych, tracą ważność z dniem wejścia w życie ustawy.

Ponadto w terminie 24 miesięcy od dnia w życie Ustawy przedsiębiorcy muszą wnioskować m. in. o nowe pozwolenia na przetwarzanie odpadów, wytwarzanie odpadów, zbieranie odpadów.

Cel szkolenia

Przedstawienie zmian w najnowszej nowelizacji Ustawy o odpadach, szczególnie tych dotyczących przedsiębiorców.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla przedsiębiorców, a także innych, których dotyczą zmiany Ustawy.


Program szkolenia

 • 9.30-9.45: Rejestracja uczestników
 • 9.45-10.00: Powitanie uczestników
 • 10.00-11.30: Omówienie wymagań prawnych, wynikających z nowej Ustawy o odpadach, dotyczących wytwórców odpadów część I:
  1. Definicja odpadu oraz klasyfikacja odpadów – praktyczne interpretacje oraz najczęstsze błędy.
  2. Jak w przedsiębiorstwie traktować odpady komunalne?
  3. Definicje: wytwórca odpadów, posiadacz odpadów.
  4.  Podział odpowiedzialności w zakresie gospodarowania odpadami.
 • 11.30-11.45: Przerwa kawowa
 • 11.45-13.00: Omówienie wymagań prawnych, wynikających z nowej Ustawy o odpadach, dotyczących wytwórców odpadów cz. 2:
  1. Kiedy odpady można przekazywać przedsiębiorstwom, a kiedy osobom fizycznym?
  2. Jakie decyzje, zgłoszenia, pozwolenia powinien uzyskać wytwórca odpadów?
  3. Jakie pozwolenia są przewidziane na zbieranie oraz transport odpadów?
 • 13.00-14.00: Przerwa obiadowa
 • 14.00-15.00: Omówienie wymagań prawnych, wynikających z nowej Ustawy o odpadach, dotyczących wytwórców odpadów cz. 3:
  1. Ewidencja odpadów – kto i jak powinien ją prowadzić?
  2. Kto podlega pod obowiązek sprawozdawczy, dotyczący odpadów oraz jak poprawnie wypełnić formularz zbiorczego zestawienia?
  3. Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących odpadów?
 • 15.00-15.15: Przerwa kawowa
 • 15.15-16.00: Omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych nową ustawą o odpadach w porównaniu do poprzednio obowiązujących przepisów:
  1. Nowe definicje, nowe wymagania.
  2. Rejestr przedsiębiorców.
  3. Nowy system kar za nieprzestrzeganie przepisów.
  4. Ułatwienia w zakresie rozliczeń i prowadzenia dokumentacji.

Warszawa

Sala w dogodnej lokalizacji (szczegółowe informacje o miejscu szkolenia otrzymają Państwo na kilka dni przed szkoleniem)

27 czerwca 2013 r.,
10.00-16.00

500 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Nowa Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. – omówienie istotnych zmian w gospodarce odpadami i ich znaczenie dla przedsiębiorców

Termin: 27 czerwca 2013 r., godz. 10.00-16.00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.