< Powrót do listy szkoleń

Wykłady i warsztaty „Ocena oddziaływania na środowisko – wybrane aspekty problemowe w ujęciu praktycznym”

Warszawa
7 lipca 2014 r.,
10.00-16.00
550 zł netto
(+23% VAT) za osobę

Procedura oceny oddziaływania na środowisko stanowi jeden z najważniejszych instrumentów prawnych w zarządzaniu ochroną środowiska, wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju.

Ma ona odpowiedzieć na pytanie, czy realizacja danej inwestycji została zaplanowana w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko. Co ważne, pod uwagę bierze się nie tylko środowisko przyrodnicze, lecz także środowisko społeczne.

Zagadnienia omawiane na szkoleniu oraz w części warsztatowej będą oparte na indywidualnych przypadkach oraz na fragmentach raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także decyzji administracyjnych. Będą uwzględniać również najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie oraz odsyłać do praktycznych wytycznych.

Cel szkolenia

Pogłębienie wiedzy teoretycznej dotyczącej procedur oceny oddziaływania na środowisko oraz praktycznej podczas analizy wydawanych decyzji środowiskowych na konkretnych przykładach.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest dedykowane dla przedstawicieli organizacji administracji publicznej, odpowiedzialnych za wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inwestorów i przedsiębiorców, którzy będą musieli przeprowadzić procedurę ooś.


Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do systemu ocen oddziaływania na środowisko (0,5 godziny):
  • przypomnienie procedur ooś (I grupa, II grupa, ponowna ocena oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 – schematy postępowań),
  • rola decyzji środowiskowej w procesie inwestycyjnym,
  • wybrane kwestie związane z dofinansowaniem projektów infrastrukturalnych.
 2. Zagadnienia problemowe związane z postępowaniami w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (1,5 godziny):
  • kwalifikacja przedsięwzięcia,
  • dzielenie przedsięwzięć,
  • wariantowanie przedsięwzięcia,
  • oddziaływania skumulowane,
  • działania minimalizujące a działania kompensujące,
  • obszary Natura 2000: nadrzędny interes publiczny, kompensacja, załącznik Ib,
  • ocena oddziaływania na środowisko a wymogi wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej,
  • przesłanki odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • udział społeczeństwa.
 3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jako podstawowe narzędzie w przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko (1 godzina):
  • rola raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • weryfikacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • najczęściej popełniane błędy w raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako wynik postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (3 godziny):
  • charakter prawny decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • najczęściej popełniane błędy w deczji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • warsztaty – analiza zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – na przykładach wybranych inwestycji, ocena poprawności pod względem formalnym i merytorycznym, dyskusja nad propozycjami poprawnych rozwiązań.

Wykładowca
Dr Joanna Sztyber

Radca Generalnego Dyrektora w Wydziale ds. Orzecznictwa Administracyjnego Departamentu Ocen Oddziaływania Na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z oceną oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie odpowiedzi Komisji Europejskiej w związku ze skargami dotyczącymi ooś dla inwestycji ubiegających się o dofinansowanie, przygotowywanie pism procesowych do sądów administracyjnych) oraz bogatą praktykę jako wykładowca (ponad 400 godzin szkoleń z dziedziny ocen oddziaływania na środowisko).


Warszawa

Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, samo centrum miasta (Plac Zawiszy), ok. 600 metrów od Dworca Centralnego

7 lipca 2014 r.,
10.00-16.00

550 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Wykłady i warsztaty „Ocena oddziaływania na środowisko – wybrane aspekty problemowe w ujęciu praktycznym”

Termin: 7 lipca 2014 r., godz. 10.00-16.00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.