< Powrót do listy szkoleń

Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym dla inwestycji OZE

Warszawa
24 czerwca 2015 r.,
10.00-16.00
640 zł netto
(+23% VAT) za osobę

Szkolenie porusza istotne zagadnienia dotyczące inwestycji związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii, takie jak: aspekty ochrony przyrody, ocena oddziaływania na środowisko, strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Wciąż zbyt często w praktyce zdarza się, że uzyskana przez inwestora dużym nakładem czasu i środków decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie pozwala na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy czy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo pozwolenia na budowę. Bardzo często zdarza się również, że dla inwestycji, która nie została uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nie można w ogóle wydać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycje OZE, takie jak farmy wiatrowe, elektrownie wodne czy ogniwa fotowoltaiczne budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych w świetle przepisów z zakresu planowania przestrzennego, jak i ocen oddziaływania na środowisko. Wciąż również brak jest jednolitego podejścia do inwestycji towarzyszących inwestycjom OZE – takim jak napowietrznym i podziemnym liniom elektroenergetycznym czy drogom dojazdowym.

Szkolenie jest prowadzone przez wykładowcę o bardzo dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej z obydwu zagadnień, z prawie 10-letnim doświadczeniem w pracy w obsłudze prawnej w administracji, współpracującego z inwestorami z branży OZE, zawsze bardzo wysoko ocenianego za prowadzone szkolenia ze względu na sposób bardzo zrozumiały dla tych, którzy nie posiadają wiedzy prawniczej. Dodatkowo duża liczba przykładów, praktycznych wskazówek oraz otwartość wykładowcy na pytania i dyskusję pozwala na zwiększenie efektywności wiedzy nabytej przez uczestników szkolenia.

Szkolenie uwzględnia zmiany przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiany przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz zmiany przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, które weszły w życie w styczniu br.

Cel szkolenia

Szkolenie, łącząc w sobie zarówno tematykę planowania przestrzennego, jak i ocen oddziaływania na środowisko, przygotowuje inwestorów do takiego podejścia do planowania inwestycji, które pozwoli na uniknięcie błędów na którymkolwiek z etapów realizacji inwestycji OZE.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla inwestorów, planujących i realizujących instalacje OZE.


Program szkolenia

 1. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w procedurze uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • inwestycje OZE w planie miejscowym – kiedy i dlaczego warto uwzględniać,
  • procedura opracowania dokumentów,
  • właściwość organów,
  • udział społeczeństwa,
  • zaskarżanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wymogi ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • inwestycje OZE wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • wpływ decyzji środowiskowej na decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 3. Procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • przyporządkowanie inwestycji OZE do decyzji o warunkach zabudowy,
  • przyporządkowanie inwestycji OZE do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • formalnoprawne przesłanki wydania decyzji,
  • wniosek o wydanie decyzji,
  • weryfikacja wniosku i czynności wstępne,
  • odmowa wszczęcia postępowania,
  • przekazanie wniosku według właściwości i zwrot wniosku,
  • procedura uzgadniania oraz elementy postanowienia uzgadniającego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych ochroną prawną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
  • przesłanki pozytywne wydania decyzji,
  • elementy składowe decyzji.
 4. Konsultacje.

Warszawa

Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, samo centrum miasta (Plac Zawiszy), ok. 600 metrów od Dworca Centralnego

24 czerwca 2015 r.,
10.00-16.00

640 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym dla inwestycji OZE

Termin: 24 czerwca 2015 r., godz. 10.00-16.00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.