< Powrót do listy szkoleń

Ocena oddziaływania farm wiatrowych na nietoperze

Warszawa
27 czerwca 2019,
10:00-16.00
600 zł netto
(+23% VAT) za osobę

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce postępuje coraz szybciej. Przedsięwzięciom tym powinna towarzyszyć właściwie wykonana ocena ich oddziaływania na środowisko.

W przypadku przyrodniczego komponentu tej oceny, szczególne znaczenie ma oddziaływanie na kręgowce latające – ptaki i nietoperze. Jak wykazują doświadczenia z innych krajów, a także wstępne wyniki pierwszych badań porealizacyjnych z Polski, nietoperze są grupą szczególnie narażoną przez ten typ inwestycji.

Stąd szczególnie ważne jest zastosowanie właściwej metodyki przewidywania wpływu konkretnego przedsięwzięcia na tę grupę zwierząt, zaproponowanie właściwych metod minimalizujących ewentualne negatywne oddziaływania oraz zastosowanie miarodajnego monitoringu po uruchomieniu farmy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie specjalistycznej wiedzy o prawidłowym zaplanowaniu i przeprowadzeniu badań na potrzeby prognoz i raportów w ramach ocen oddziaływania na środowisko i wyciąganiu wniosków z ich wyników, w oparciu o aktualny stan wiedzy.

Ma też ułatwić dokonywania ewaluacji kompletności i poprawności takich opracowań. Szkolenie skierowane jest między innymi do inwestorów, przedstawicieli firm budowlanych, organów administracji publicznej, wykonawców raportów, instytucji pośredniczących.

Dla kogo jest to szkolenie?

Osób zajmujących się praktyczną stroną wykonywania oceny oddziaływania na środowisko. Zarówno chiropterologów wykonujących badania i dokonujących na podstawie ich wyników szacowania potencjalnego wpływu, jak i przedstawicieli organów ochrony środowiska, dokonujących na podstawie raportów i prognoz OOŚ odpowiedniej oceny oraz podejmujących decyzje. Jednodniowe szkolenie nie jest w stanie zastąpić formalnej edukacji, dającej solidne podstawy do wykonywania pracy wymagającej merytorycznej wiedzy.

Jego zakres zakłada więc, że uczestnicy posiadają ogólne przygotowanie specjalistyczne (w przypadku wykonawców opracowań do raportów – np. wiedzę o ekologii nietoperzy i umiejętność analizy nagrań ich dźwięków echolokacyjnych, w przypadku przedstawicieli organów administracji – znajomość procedur ocen oddziaływania na środowisko).


Program szkolenia

 1. Wpływ elektrowni wiatrowych na poszczególne gatunki nietoperzy i ich grupy – aktualny stan wiedzy,
 2. Ogólne zasady minimalizacji oddziaływania na nietoperze poprzez właściwą lokalizację wiatraków,
 3. Zakres koniecznych analiz na potrzeby ocen oddziaływania na środowisko – różnice w zakresie badań na potrzeby prognoz i raportów ooś oraz raportów o oddziaływaniu na obszary Natura 2000,
 4. Planowanie i prowadzenie badań:
  • terminy, liczba i zakres kontroli,
  • lokalizacja transektów i punktów nasłuchowych,
  • sprzęt i zasady jego stosowania,
  • metody uzupełniające.
 5. Analiza wyników – ocena potencjalnego oddziaływania na podstawie aktywności nietoperzy,
 6. Działania zapobiegające i łagodzące oddziaływanie,
 7. Monitoring porealizacyjny – metody, analiza wyników i wnioski,
 8. Jak unikać min i pułapek – praktyczna strona procesu (umowa z zamawiającym, negocjacje zaleceń, raport sprzeczny z opracowaniem specjalistycznym, jak poznać bajkopisarstwo, odpowiedzialność, niejednoznaczność prawa),
 9. Dyskusja na temat projektu nowych Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze.

Warszawa

Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, samo centrum miasta (Rondo Zawiszy), ok. 600 metrów od Dworca Centralnego.

Numer sali prześlemy na kilka dni przed szkoleniem.

27 czerwca 2019,
10:00-16.00

600 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Ocena oddziaływania farm wiatrowych na nietoperze

Termin: 27 czerwca 2019, godz. 10:00-16.00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.