< Powrót do listy szkoleń

Nowelizacja Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 1 czerwca 2017 r.

Warszawa
4 października 2017 r.,
10.00-16.00
590 zł netto
(+23% VAT) za osobę

Nowelizacja ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z 1 czerwca 2017 r. jest jedną z największych, które weszły w życie od czasu obowiązywania ustawy i z pewnością najbardziej rewolucyjną pod względem zakresu.

Uczestnicy postępowań administracyjnych wielokrotnie podkreślali, iż największą wadą obowiązującej procedury administracyjnej jest jej czasochłonność i iluzoryczność ochrony prawnej uczestników postępowania oraz sztywne ramy, które uniemożliwiają organom administracji elastyczność przy prowadzeniu postępowania i orzekaniu. Celem wprowadzonych zmian jest przede wszystkim przyspieszenie i uproszczenie postępowania poprzez wprowadzenie zupełnie nowych instrumentów prawnych oraz zmodyfikowanie już istniejących, jak również poprawa standardów procedury na wielu płaszczyznach – dedykowanych zarówno organom administracji, jak i stronom postępowania.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie z postanowieniami Kodeksu Postępowania Administracyjnego po nowelizacji z 1 czerwca 2017 roku.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest między do przedstawicieli samorządów, organów administracji publicznej oraz innych osób, mających na co dzień do czynienia z aktami prawnymi.


Program szkolenia

 1. Zmiana zasad ogólnych KPA.
 2. Rozwiązywanie kwestii spornych.
 3. Zasada dwuinstancyjności.
 4. Prawomocność decyzji.
 5. Bezczynność, przewlekłość, ponaglenie.
 6. Doręczenia.
 7. Liczenie terminów.
 8. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.
 9. Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem.
 10. Wskazanie przesłanek do wydania decyzji negatywnej.
 11. Rozstrzyganie wątpliwości.
 12. Współdziałanie organów.
 13. Elementy składowe decyzji.
 14. Mediacja.
 15. Zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach.
 16. Milczące załatwienie sprawy.
 17. Ugoda administracyjna.
 18. Zmiany w postępowaniu odwoławczym.
 19. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.
 20. Administracyjne postępowanie uproszczone.
 21. Administracyjne kary pieniężne.
 22. Przepisy przejściowe.

Warszawa

4 października 2017 r.,
10.00-16.00

590 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Nowelizacja Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 1 czerwca 2017 r.

Termin: 4 października 2017 r., godz. 10.00-16.00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.