< Powrót do listy szkoleń

Najnowsze zmiany w procedurze ocen oddziaływania na środowisko w powiązaniu z Ustawą o ochronie przyrody – z uwzględnieniem praktyki orzeczniczej

Warszawa
17 czerwca 2015 r.,
10.00-16.00
640 zł netto
(+23% VAT) za osobę

Szkolenie koncentruje się na wchodzącej 1 stycznia 2015 r. największej jak do tej pory nowelizacji ustawy ooś.

Wprowadza ona daleko idące zmiany w zakresie procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Niektóre z nich uproszczą procedurę, a niektóre, ze względu na ich stosowanie w toku już toczących się postępowań, będą wiązały się z obowiązkiem powtórzenia niektórych czynności przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co można traktować jako utrudnienie procedury.

Ponadto szkolenie porusza powiązaną z procedurą ocen oddziaływania na środowisko tematykę nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, która wprowadziła kontrowersyjny obowiązek dokonania zgłoszenia oraz uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia działań.

W czasie szkolenia wykładowca, poza omówieniem zmian przepisów, wskaże również na praktyczne aspekty zastosowania nowych przepisów, które wejdą w życie w czasie toczących się, a niezakończonych wydaniem decyzji ostatecznej przepisów.

Cel szkolenia

Przedstawienie zmian w przepisach Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale, społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko oraz praktycznego ich zastosowania.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, które nie posiadają wiedzy z zakresu procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak i dla tych osób, które chcą swoją wiedzę na ten temat wzbogacić – zarówno przedstawicieli organów administracji, jak i inwestorów oraz innych podmiotów zainteresowanych procedurą.


Program szkolenia

 1. Zmiany katalogu decyzji, przed uzyskaniem których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej.
 2. Konsekwencje zmiany art. 118 Ustawy o ochronie przyrody:
  • obowiązek dokonania zgłoszenia,
  • decyzja o warunkach prowadzenia działań.
 3. Zaostrzenie wymogów w stosunku do organizacji ekologicznych biorących udział w postępowaniu – kontrowersje orzecznicze.
 4. Zmiana zakresu opinii wydawanych na potrzeby postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 5. Zmiana wymogów dotyczących zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 6. Zmiany w zakresie załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 7. Zmiany w zakresie właściwości organów wydających decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
 8. Zmiana zakresu stanowiska organów uzgadniających wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 9. Zmiana w zakresie obowiązku badania zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 10. Zmiany w zakresie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
 11. Przepis przejściowy nowelizacji i jego konsekwencje.
 12. Konsultacje.

Warszawa

Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, samo centrum miasta (Plac Zawiszy), ok. 600 metrów od Dworca Centralnego

17 czerwca 2015 r.,
10.00-16.00

640 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Najnowsze zmiany w procedurze ocen oddziaływania na środowisko w powiązaniu z Ustawą o ochronie przyrody – z uwzględnieniem praktyki orzeczniczej

Termin: 17 czerwca 2015 r., godz. 10.00-16.00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.