< Powrót do listy szkoleń

Monitoring ptaków na terenach planowanych farm wiatrowych: metody badań przedrealizacyjnych i porealizacyjnych

Warszawa
23 czerwca 2015 r.,
10.00-16.00
700 zł netto
(+23% VAT) za osobę

Energetyka wiatrowa jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów krajowego i europejskiego rynku inwestycji.

Jednak projektowanie farm wiatrowych często napotyka na bariery związane z wymogami ochrony ptaków, nietoperzy, czy ochroną obszarów Natura 2000. Zrozumienie istoty konfliktu pomiędzy rozwojem energetyki wiatrowej a wymogami ochrony ptaków i terenów o znaczeniu wspólnotowym stanowi niezbędny element właściwego planowania inwestycji wiatrowych. Farmy wiatrowe i ochrona ptaków nie muszą stać w niezgodzie z ochroną przyrody. Jak zawsze, kluczem do sukcesu jest rzetelna wiedza na temat kluczowych problemów środowiskowych i wola szukania kompromisowych rozwiązań. W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa niniejsze szkolenie.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy dotyczącej istoty monitoringu nie tylko ptaków, lecz także innych grup zwierząt, przy planowaniu budowy elektrowni wiatrowych.

Podczas szkolenia zostaną ponadto przedstawione metody prognozowania kolizyjności ptaków czy badań intensywności ich przelotów.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla ornitologów wykonujących badania terenowe w ramach monitoringu ptaków na terenach planowanych pod farmy wiatrowe, specjalistów ochrony środowiska biorących udział w przygotowywaniu raportów oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć związanych z budową farm wiatrowych.

W szkoleniu mogą uczestniczyć również przedstawiciele firm zajmujących się środowiskowymi aspektami realizacji projektów farm wiatrowych.


Program szkolenia

 1. O co chodzi z tymi ptakami, nietoperzami i wpływem wiatraków na ich populacje? Dlaczego jest to ważne? Istota problemu, rodzaje oddziaływań wiatraków na ptaki, skala problemu.
 2. Dlaczego Natura 2000 jest szczególną formą ochrony przyrody? Co z tego wynika dla projektów farm wiatrowych? Prawdo związane z ochroną obszarów Natura 2000, głównie art. 6 Dyrektywy Siedliskowej oraz wskazania Dyrektywy Ptasiej.
 3. Jakie informacje o ptakach trzeba zgromadzić dla potrzeb decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej? Po co są potrzebne? Zakres danych do zgromadzenia w toku monitoringu przedrealizacyjnego.
 4. Schemat przedrealizacyjnych badań awifauny na terenach planowanej farmy. Krótkie omówienie głównych modułów i całej logiki tych badań.
 5. Schemat badań porealizacyjnych. Ich logika i powiązania z monitoringiem przedinwestycyjnym.
 6. Badania transektowe ptaków. Metody, techniki.
 7. Badania intensywności przelotu. Metody, techniki.
 8. Prognozy kolizyjności ptaków. Źródła danych, techniki.
 9. Badania rzeczywistej kolizyjności ptaków (porealizacyjne). Metody, techniki.
 10. Co powinien zawierać raport Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)? Jakie dane? Jak opracowane?
 11. Uwagi ogólne o planowaniu współpracy zespołu prowadzącego monitoring ptaków na terenie planowanej elektrowni wiatrowej z organami ochrony przyrody (RDOŚ).

Warszawa

Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, samo centrum miasta (Plac Zawiszy), ok. 600 metrów od Dworca Centralnego.

23 czerwca 2015 r.,
10.00-16.00

700 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Monitoring ptaków na terenach planowanych farm wiatrowych: metody badań przedrealizacyjnych i porealizacyjnych

Termin: 23 czerwca 2015 r., godz. 10.00-16.00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.