< Powrót do listy szkoleń

Dostęp do informacji publicznej a udział stron i społeczeństwa w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Warszawa
1 grudnia 2014 r.,
10.00-16.00
640 zł netto
(+23% VAT) za osobę

Praktyka orzecznicza sądów administracyjnych oraz organów administracji wskazuje, że znaczna liczba wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest uchylana ze względu na popełnione przez organy błędy dotyczące zapewnienia udziału stron w przeprowadzonym postępowaniu.

Sytuacja taka ma najczęściej miejsce ze względu na nieprawidłowe określanie przez organ kręgu stron postępowania oraz częste mylenie przez organy przepisów prawnych odnoszących się do udziału stron i udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wniosku
o udostępnienie informacji o środowisku czy informacji publicznej. Skutkiem popełnionych pod tym względem przez organ błędów jest uchylenie wydanej decyzji przez organ odwoławczy albo sąd administracyjny czy wzruszenie decyzji w trybie nadzwyczajnym.

Szkolenie, łącząc w sobie elementy zarówno teorii, jak i praktyki, przygotowuje osoby prowadzące postępowanie do prawidłowego formułowania pism procesowych adresowanych w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zarówno do stron postępowania, jak i do społeczeństwa, co w efekcie w sposób znaczący zwiększa szanse na pozostawienie wydanej decyzji w obrocie prawnym. Ta sama wiedza w przypadku inwestorów umożliwia im na odpowiednio wczesne reagowanie na popełnione błędy organów, co w zdecydowanej większości przypadków pozwala na ich naprawę do czasu wydania decyzji środowiskowej i w efekcie zwiększenie jej trwałości w obrocie prawnym.

Cel szkolenia

Pogłębienie wiedzy o prawidłowym formułowaniu pism dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla przedstawicieli administracji publicznej, samorządowców, inwestorów oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.


Program szkolenia

 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • ocena, czy wniosek dotyczy informacji publicznej,
  • informacja publiczna a informacja o środowisku,
  • sposób udostępniania informacji publicznej/informacji o środowisku,
  • odmowa udostępnienia informacji publicznej/informacji o środowisku.
 2. Udział stron w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej:
  • rodzaj pism procesowych/aktów administracyjnych kierowanych do stron postępowania,
  • udział stron postępowania, reprezentowanych przez pełnomocników,
  • doręczanie pism procesowych/aktów administracyjnych:doręczanie za pośrednictwem operatora publicznego, obwieszczanie na podstawie art. 49 KPA, doręczanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 3. Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • kwalifikacja postępowania wymagającego zapewnienia udziału społeczeństwa,
  • rodzaje informacji wymagających udostępnienia społeczeństwu w postępowaniu,
  • podawanie informacji do publicznej wiadomości,
  • aspekty oceny uwag zgłaszanych przez społeczeństwo,
  • udział organizacji ekologicznych w postępowaniu w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Konsultacje.

Warszawa

Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, samo centrum miasta (Plac Zawiszy), ok. 600 metrów od Dworca Centralnego

1 grudnia 2014 r.,
10.00-16.00

640 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Dostęp do informacji publicznej a udział stron i społeczeństwa w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Termin: 1 grudnia 2014 r., godz. 10.00-16.00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.