ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY WODYNIE


Ankieta dla mieszkańców (osób fizycznych i prawnych) w celu określenia potrzeb termomodernizacji i zwiększenia efektywności energetycznej w GMINIE WODYNIE

Proszę podać dane za rok 2020

Ankieta jest anonimowa.


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Wodynie

Wójt Gminy Wodynie informuje, że Gmina realizuje zadanie pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wodynie

Dzięki wypełnieniu ankiety Gmina Wodynie będzie w stanie oszacować potrzeby mieszkańców gminy w zakresie termomodernizacji i efektywności energetycznej.

Działanie to umożliwi pozyskanie środków UE m.in. na:
• termomodernizację (m.in. docieplenia, modernizacja instalacji grzewczych, wymiana okien/drzwi),
• wymianę starych kotłów na nowe (bardziej ekologiczne),
• instalację paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych (rozwój OZE).

Kontakt z wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:
EkoDialog Maciej Mikulski Spółka Komandytowo Akcyjna
ul. Stępińska 48/58 lok. 4
00-739 Warszawa
tel.: 22 230 26 14
e-mail: pgn@ekodialog.pl