ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ


Ankieta dla mieszkańców (osób fizycznych i prawnych) w celu określenia potrzeb termomodernizacji i zwiększenia efektywności energetycznej w MIEŚCIE I GMINIE CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

Proszę podać dane za rok 2020

Ankieta jest anonimowa.


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą informuje, że Gmina realizuje zadanie pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Dzięki wypełnieniu ankiety Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą będzie w stanie oszacować potrzeby mieszkańców gminy w zakresie termomodernizacji i efektywności energetycznej.

Działanie to umożliwi pozyskanie środków UE m.in. na:
• termomodernizację (m.in. docieplenia, modernizacja instalacji grzewczych, wymiana okien/drzwi),
• wymianę starych kotłów na nowe (bardziej ekologiczne),
• instalację paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych (rozwój OZE).

Kontakt z wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:
EkoDialog Maciej Mikulski Spółka Komandytowo-Akcyjna
ul. Stępińska 48/58 lok. 4
00-739 Warszawa
tel.: 574 236 217
e-mail: pgn@ekodialog.pl