Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych szkoleniach i usługach zapisz się do newslettera


Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz kwestii klimatu i bioróżnorodności w OOŚ - dr Joanna Sztyber

Data szkolenia: 23-10-2015

Miejsce szkolenia: Warszawa

 

Zapraszamy na szkolenie:

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym
z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz kwestii klimatu
i bioróżnorodności w OOŚ


Cel Szkolenia:

Poprawa jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko, w szczególności w zapewnieniu zgodności prowadzonych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z wymaganiami dyrektyw unijnych, podniesienie jakości dokumentacji OOŚ i jakości procedur OOŚ, zapewnienie sprawnej i skutecznej absorpcji wydatkowanych środków.

Szkolenie skierowane jest między innymi do inwestorów, przedstawicieli firm budowlanych, organów administracji publicznej, wykonawców raportów, instytucji pośredniczących.


Wykładowca: Dr JOANNA SZTYBER

Radca Generalnego Dyrektora w Wydziale ds. Orzecznictwa Administracyjnego Departamentu Ocen Oddziaływania Na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z oceną oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie odpowiedzi Komisji Europejskiej w związku ze skargami dotyczącymi ooś dla inwestycji ubiegających się o dofinansowanie, przygotowywanie pism procesowych do sądów administracyjnych) oraz bogatą praktykę jako wykładowca (ponad 300 godzin szkoleń z dziedziny ocen oddziaływania na środowisko).Więcej informacji do pobrania pod przyciskiem "Opis Szkolenia" poniżej.

 

Współpraca

EkoPraca

PATRONAT MEDIALNY

konferencja

Created by interactivewebagency.pl | © EkoDialog 2012. All rights reserved.