Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych szkoleniach i usługach zapisz się do newslettera


Zamówienia publiczne

Firma EkoDialog świadczy usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu Zamówień Publicznych na etapie przygotowania, wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umów. Ofertę kierujemy zarówno do zamawiających jak i wykonawców.

 

Poniżej lista przykładowych zagadnień:

- Zamówienia publiczne na dostawy, usługi, roboty budowlane - przygotowanie i prowadzenie postępowania (wartość zamówienia, ogłoszenie, specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i sposoby ich spełniania, kryteria oceny ofert, istotne postanowienia umowy, wzory umów, środki ochrony prawnej)

- Zamówienia publiczne w "Rewolucji Śmieciowej"

- Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Problematyka kontraktów ryczałtowych i obmiarowych, warunki kontraktowe FIDIC, a Prawo zamówień publicznych

- Zamówienia uzupełniające i dodatkowe, zmiany umów, aneksowanie umów

- Zamówienia poniżej progów obowiązkowego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, rozeznanie rynku, przetargi na podstawie Kodeksu Cywilnego

- Zamówienia publiczne w kontekście korzystania z Funduszy Strukturalnych

- Zasady (procedury) zawierania umów w PO IiŚ i innych programach operacyjnych

- Zamówienia publiczne, a realizacja zadań własnych i zleconych

- Kontrole, nieprawidłowości w zamówieniach publicznych

 

Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie.

Zachęcamy do kontaktu.

Współpraca

EkoPraca

PATRONAT MEDIALNY

konferencja

Created by interactivewebagency.pl | © EkoDialog 2012. All rights reserved.