Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych szkoleniach i usługach zapisz się do newslettera


Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz kwestii klimatu i bioróżnorodności w OOŚ - dr Joanna Sztyber

Data szkolenia: 11-10-2017

Miejsce szkolenia: Warszawa

 

Zapraszamy na szkolenie:

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym
z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz kwestii klimatu
i bioróżnorodności w OOŚ


Cel Szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z procedurą oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. W trakcie szkolenia omówione zostaną aspekty praktyczne związane z ww. procedurami, zasady oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000 oraz kwestie związane z klimatem i bioróżnorodnością w ooś.

Zagadnienia prezentowane na szkoleniu uwzględniają ostatnie zmiany ustawy ooś wynikające m. in. z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1936), jak również orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie ooś, zasady dobrej praktyki w ooś oraz interpretacje i wytyczne. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane również zmiany przepisów, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2017 r., których znajomość już teraz jest konieczna planującym proces inwestycyjny, dotyczą one bowiem m. in. zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Szkolenie skierowane jest  do inwestorów, urzędników wydających decyzje środowiskowe lub uczestniczących w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, ponownej oceny czy oceny na obszar Natura 2000, wykonawców raportów czy pracowników instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie, a także studentów i wszystkich innych zainteresowanych tą tematyką. Wykładowca: Dr JOANNA SZTYBER

Radca Generalnego Dyrektora w Wydziale ds. Orzecznictwa Administracyjnego Departamentu Ocen Oddziaływania Na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z oceną oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie odpowiedzi Komisji Europejskiej w związku ze skargami dotyczącymi ooś dla inwestycji ubiegających się o dofinansowanie, przygotowywanie pism procesowych do sądów administracyjnych) oraz bogatą praktykę jako wykładowca (ponad 300 godzin szkoleń z dziedziny ocen oddziaływania na środowisko).Więcej informacji do pobrania pod przyciskiem "Opis Szkolenia" poniżej.

 

Współpraca

EkoPraca

PATRONAT MEDIALNY

konferencja

Created by interactivewebagency.pl | © EkoDialog 2012. All rights reserved.