Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych szkoleniach i usługach zapisz się do newslettera


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla farm wiatrowych (aspekty planowania przestrzennego, ochrony przyrody, oceny oddziaływania na środowisko oraz zmiany ustawy o OZE - zarys) - radca prawny Jolanta Kochanowska

Data szkolenia: 16-03-2016

Miejsce szkolenia: Warszawa

 

Zapraszamy na szkolenie:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla farm wiatrowych
(
aspekty planowania przestrzennego, ochrony przyrody, oceny oddziaływania na środowisko oraz zmiany ustawy o OZE - zarys)


Opis Szkolenia:

Szkolenie uwzględnia zmiany przepisów ustawy o ochronie przyrody, zmiany przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 

            Wciąż zbyt często w praktyce zdarza się, że uzyskana przez inwestora dużym nakładem czasu i środków decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie pozwala na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy czy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo pozwolenia na budowę. Bardzo często zdarza się również, że dla inwestycji, która nie została uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nie można w ogóle wydać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Farmy wiatrowe budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych w świetle przepisów z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie przyrody, jak i ocen oddziaływania na środowisko. Wciąż również brak jest jednolitego podejścia do inwestycji towarzyszących – takim jak napowietrznym i podziemnym liniom elektroenergetycznym czy drogom dojazdowym. Szkolenie łącząc w sobie zarówno tematykę planowania przestrzennego, ochrony przyrody, jak i ocen oddziaływania na środowisko prowadzone w formie zarówno wykładu, jak i warsztatów, przygotowuje inwestorów do takiego podejścia do planowania inwestycji, które pozwoli na uniknięcie błędów na którymkolwiek z tych etapów. Ponadto szkolenie porusza tematykę najnowszych zmian w ustawie o OZE. Szkolenie jest prowadzone przez wykładowcę o bardzo dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej z obydwu zagadnień, z prawie 10-letnim doświadczeniem w pracy w obsłudze prawnej w administracji, współpracującego z inwestorami z branży OZE, zawsze bardzo wysoko ocenianego za prowadzone szkolenia ze względu na sposób bardzo zrozumiały dla tych, którzy nie posiadają wiedzy prawniczej. Dodatkowo duża liczba przykładów, praktycznych wskazówek oraz otwartość wykładowcy na pytania i dyskusję pozwala na zwiększenie efektywności wiedzy nabytej przez uczestników szkolenia.

 


Wykładowca: JOLANTA KOCHANOWSKA

Karierę rozpoczęła w 2003 r. podejmując pracę na stanowisku zajmującym się obsługą prawną Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska. W 2005 r. kontynuowała pracę w Departamencie Instrumentów Ochrony Środowiska w tym samym ministerstwie. W latach 2008-2012 jako pracownik Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zajmowała się obsługą prawną Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko. W latach 2009-2010 zajmowała się obsługą prawną Wydziału Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Gminy Konstancin Jeziorna. Od 2007 r. do chwili obecnej prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu szeroko pojętej procedury inwestycyjnej na rzecz administracji rządowej i samorządowej oraz osób prawnych i fizycznych. Od 2012 r. jest radcą prawnym.

Specjalizacja: procedura administracyjna procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem etapu planowania przestrzennego łączonego z ochroną przyrody i etapu oceny oddziaływania na środowisko.Więcej informacji do pobrania pod przyciskiem "Opis Szkolenia" poniżej.

 

Współpraca

EkoPraca

PATRONAT MEDIALNY

konferencja

Created by interactivewebagency.pl | © EkoDialog 2012. All rights reserved.