Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych szkoleniach i usługach zapisz się do newslettera


Audyt Energetyczny

Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Wskazuje zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  mającego na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku, uzyskania ciepłej wody użytkowej, czy wentylacji i klimatyzacji.

Celem audytu energetycznego jest określenie konkretnych, optymalnych rozwiązań (formalnych, technicznych, organizacyjnych) wraz z określeniem ich opłacalności.

W zależności od potrzeb klienta realizujemy Audyty energetyczne:

- Budynków mieszkalnych,

- Budynków użyteczności publicznej,

- Budynków przemysłowych,

- Procesów technologicznych, źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu,

- Audyty elektroenergetyczne - optymalizacja zużycia energii elektrycznej w budynkach, instalacjach i wewnętrznych sieciach przesyłowych.

 

- AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku nałożyła obowiązek wykonywania okresowego audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach działających na terenie Polski. Dzięki przeprowadzeniu audytu, przedsiębiorstwo uzyska informację o możliwościach oszczędności energii. W myśl ustawy audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi zostać wykonany do 30 września 2017 roku, następnie co 4 lata.

Obowiązek został nałożony na przedsiębiorstwa, które:

- zatrudniają średniorocznie 250 lub więcej pracowników, oraz

- osiągają roczny obrót netto ze sprzedaży równy lub przekraczający równowartość w złotych 50 mln. euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec roku były równe lub przekroczyły równowartość w złotych 43 mln. euro.

 

Ostateczna wycena i czas trwania audytu uzależnione są od jego zakresu, który ustalany jest z klientem po zapoznaniu się z danymi budynku/zakładu.

Współpraca

EkoPraca

PATRONAT MEDIALNY

konferencja

Created by interactivewebagency.pl | © EkoDialog 2012. All rights reserved.